Zalatnay Sarolta és a Tolcsvay-trió rejtélyes esete Siklóson

MAGYAR NEMZET - 2021.05.29. (CSATÁRI BENCE)

  • Megosztás
  • 2021. May 29.

Az Országos Rendező Irodának (ORI) nem egyszer kellett szembesülnie azzal fennállása folyamán, hogy az általa szállított produkciók közül egyik-másik kiverte a biztosítékot a helyi szervezők körében. Legtöbbször a pop-rockzenei fellépők addig szokatlan viselkedése okozott gondot a szocialista erkölcsre szigorúan vigyázó tanácsi alkalmazottak körében, a vérmesebbek pedig közülük szóvá is tették ellenérzéseiket az ORI-nál, hogy aztán ha a hatalmi apparátus szeszélye úgy akarta, tovább fodrozódjon egy adott ügy, akár Aczél Györgyig bezárólag. Ez történt Zalatnay Sarolta és a Tolcsvay-trió közös fellépésén is Siklóson ötven évvel ezelőtt.

Zalatnayék ügye mai szemmel nézve semmiségnek tekinthető, amit viszont a korabeli állampárti apparátus felfújt, a bolhából elefánt csinálásának „művészete” egyébként is a kádári-aczéli kultúrpolitika egyik legfőbb sajátossága volt. Az történt ugyanis, hogy a Siklósi Járási Művelődési Központ megbízott igazgatója, Hajdú Valéria panaszt tett az ORI-nál Zalatnay Sarolta és a Tolcsvay-trió viselkedése ellen 1971-ben, egyszersmind a Művelődésügyi Minisztérium Közművelődési Főosztályát is tájékoztatta az általuk kreált ügyről. A levélben az állt, hogy „Kérjük szíveskedjenek odahatni, hogy a jövőben a művelődési házakkal hasonló eset ne fordulhasson elő.” A panaszáradat itt nem állt le, két hét múlva a híres-hírhedt Barna Andrásnét, a Művelődésügyi Minisztérium Zene- és Táncművészeti Főosztályának vezetőjét értesítette házon belül a Közművelődési Főosztály egyik osztályvezetője, Takács Kálmán. Az eset pitiánerségét mi sem bizonyítja jobban, hogy a kormányzati szereplők, így maga a minisztériumi zenei főosztályvezető sem tartotta fontosnak a beavatkozást. Azt sem lehet igazából tudni, hogy pontosan miféle atrocitás történt, mert azt az iratot, ami ezt tartalmazta, kiemelték a helyéről a levéltárban, csak annak kísérőlevele maradt meg, amiből következtethetünk a balhéra. Előfordulhat – erre máskor volt példa még a Magyar Ifjúság esetében is –, hogy Zalatnay Sarolta miniszoknyája miatt húzhatta össze szemöldökét a szocialista kultúrterveket túlteljesíteni szándékozó helyi hatalom, esetleg olyan összekötő szöveget mondhattak a koncerten a számok között, ami felháborította a kultúrház vezetőjét, de még az is lehet, hogy egyszerűen egy-két sztárallűr nem tetszett neki.

Lehet, Zalatnay Sarolta miniszoknyája verte ki a biztosítékot. Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Az viszont ebből is látszik, hogy a kultúrpolitikai rendszer legalsóbb fogaskerekei is megmozdultak, hogy móresre tanítsák a könnyűzenészeket. Nem sikerült nekik, mert semmiféle büntetést nem kapott sem Zalatnay Sarolta, sem Tolcsvayék. Mivel a korabeli szereplők sem emlékeznek erre az afférra, azt gyaníthatjuk, hogy számukra tényleg elsikkadhatott a sok sikerélmény mellett ez a kötekedésszámba menő eset, vagy éppen máshol is tucatjával megesett az ilyesmi velük, és ez csak egy volt a sok közül. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy alig pár héttel az ominózus siklósi kirohanás után maga Aczél György KB-titkár is írt egy feljegyzést 1971-ben az MSZMP KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztálya vezetőinek, amelyben a jövő tanár nemzedékeit féltette többek között Zalatnaytól, az Illéstől és Tolcsvayéktól. Nem nehéz megtalálni az összefüggést a siklósi, ma már a hazai rocktörténet balladai homályába vesző konfliktus és a magyar kommunista kultúrpolitika mindenható atyjának írásban kifejezett aggodalma között. A Siklósi Járási Művelődési Központ megbízott igazgatója pedig dörzsölhette a tenyerét, hogy sikerült a semmiből vihart kavarnia. Talán épp ettől várta pozíciójának véglegesítését, ezért szerette volna túlteljesíteni az elvárásokat, mintegy öncenzúraszerűen, ezáltal is bebizonyítva, hogy szükség van rá a hatalmi apparátusban.

Tolcsvay Béla, Tolcsvay László, Czipó Tibor, Németh Oszkár, Móricz Mihály. Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Az ORI mindenesetre ezután is tette a dolgát, az akkor éppen Kulturális Minisztériumnak hívott tárca által kiküldött ellenőr 1975. november-decemberben is tájékoztatta a vizsgálat eredményeiről Pozsgay Imre kulturális minisztert. Eszerint koncertjeik száma folyamatosan nőtt 1971–1975 között, a KISZ KB pedig elismerően nyilatkozott az építőtáborokban szervezett programjaikról, ahogy a szintén a KISZ KB felügyelete alatt álló Express Ifjúsági és Diák Utazási Iroda számára rendezett koncertjeikről is. Az ellenőrzés során az ORI-ról elismerően állapították meg, hogy a szocialista országokból is importáltak fellépőket a magyar vendéglátóhelyekre – például a Maxim Bárba –, ami szerintük az itteni színvonal emelkedését eredményezte. Ismerve a keleti blokk országainak könnyűzenei nívóját, ez a megjegyzés legfeljebb a „baráti államok” felé tett gesztus lehetett, ugyanis messzeföldön ismert volt, hogy a magyar pop-rockzenészek jobban követik a nyugati trendeket, és általában véve jobban rááll a fülük a populáris zenére a szintén a Vasfüggönytől keletre élő társaiknál. Az ORI előadásainak kilencvenhat százalékát ekkoriban úgynevezett garantált bevételű koncertek, négy százalékát pedig bizonyos anyagi kockázatot is jelentő „saját bevételű” előadások tették ki. Előbbiek nyolcvanhat és fél, utóbbiak tizenhárom és fél százalékkal járultak hozzá az összbevételükhöz. A táncdalénekesek felkarolását tudatos koncepció alapján végezte az ORI a jelentés szerint, többek között ennek eredményeként lett ismert Vincze Viktória, Eszményi Viktória, Szűcs Judit, Cserháti Zsuzsa, Bontovics Kati, Zsóri Kati, a Neoton mellett működő Kócbabák, akik a Szovjetunióban is eredményesen szerepeltek, vagy az együttesek közül a Corvina. (A Szovjetunióban való koncertezésnek egyébként előfeltételei voltak: egy engedélyező bizottság előtt az aktuális repertoárral fel kellett lépni az ORI-székházban. Sokan – például a Karthago zenekar – itt csak a legkonszolidáltabb számaikat adták elő, hogy megkaphassák a szerződést.) Persze a minisztérium elvárta, hogy ne csak a támogatás, hanem a retorziók is szerepeljenek az ORI arzenáljában. Így aztán az ORI-ügyelők a koncerteken a zenészek mozgáskoordinációjába is rendszeresen beleszóltak, ezenkívül a működési engedélyeket is megvonhatták, ami akár egy-egy előadó karrierjébe kerülhetett.

Forrás:

Kapcsolódó tartalmak:


Címkék

Csatári Bence