Vizsgálótisztek

  • Megosztás
  • 2016. February 21.

A szovjet csapatok támogatásával hatalomra került rezsim képviseletében fellépő politikai rendőrségi nyomozók, az ügyészségek, bíróságok alkalmazottai az 1956-os forradalom leverése után hatalomra került rég-új párt- és állami vezetés kívánalmainak megfelelően nem az igazság felderítését, a megtörtént cselekmények valósághű rekonstruálását tartották feladatuknak. Céljuk a bosszú és a társadalom megfélemlítése volt, akár ártatlan emberek meghurcolása, börtönbe vagy akasztófára juttatása árán is.

A megtorló perek előkészítése, a vádlottak megtörése, beismerő vallomásra kényszerítése a Belügyminisztérium II. (Politikai Nyomozó) Főosztálya 8. (Vizsgálati) Osztályán, illetve a budapesti és a megyei vizsgálati alosztályokon folyt, a katonai ügyekben a Katonai Elhárító Osztály Vizsgálati Alosztálya járt el (utóbbit 1962-ben, a budapesti vizsgálati alosztályt már 1959-ben beolvasztották a központi szervbe).

Külön csoportot alkottak a Vizsgálati Osztályon belül a Nagy Imre és társai elleni eljárás során felállított részleg tagjai. Fennmaradt egy több mint 150 fős lista, amely mindazok neveit tartalmazza, akik beléphettek a Nagy Imrét és társait őrző cellákba, illetve a kihallgató helyiségekbe. Ezeknek a személyeknek a döntő többsége nem a Vizsgálati Osztály beosztottja volt, hanem a politikai rendőrség különböző osztályairól vezényelték át őket a per előkészítésének idejére.

Jelen válogatás az 1956-os forradalmat követő megtorlásokban részt vett, elsősorban beosztott státuszú állambiztonsági tisztek, a „közkatonák” rövid hivatali karrierútját kívánja bemutatni, külön kitérve arra, hogy mely ügyekben működtek közre vizsgálóként. Az itt közölt életrajzok egy folyamatban lévő kutatás aktuális állapotáról tudósítanak, így nem lehet sem lezártnak, sem véglegesnek tekinteni. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában található iratok szisztematikus feltárásával, az alapkutatások folytatásával az alábbi adatok módosulhatnak, kiegészülhetnek.


A pályaképeket Krahulcsán Zsolt készítette.