VI. Egyháztörténeti konferencia

  • Megosztás
  • 2021. June 03.

Az Erdélyi Református Egyházkerület és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti Tanszék szervezésében megrendezett konferencián előad Földváryné Kiss Réka, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Tanszékének tanszékvezetője, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke.

Időpont: 2021. június 2.

Helyszín: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

A meghívó itt olvasható

Részlet az előadás ismertetőjéből: „Előadásomban egy, a kommunista diktatúra alatti vallásgyakorlás és kulturális ellenállás összefüggéseit vizsgáló, folyamatban lévő intézményközi kutatás részeredményeiről, kérdésfelvetéseiről szeretnék beszámolni. A kutatás olyan kérdésekre keresi a választ, mint pl. milyen eszközei, lehetőségei, mozgástere volt a keresztény közösségeknek saját értékrendjük, normarendszerük tovább örökítésére. Milyen egyéni és közösségi stratégiák alakították az egyházi-vallási magatartásformákat a szocializmus évtizedeiben? Miként reagált a pártállam, illetve az egyházi vezetés a hitélet kereteinek tágítására irányuló autonóm törekvésekre, alternatív stratégiák kialakítására, s vett részt a tűrt és tiltott közötti határvonal körüli alkudozásokban? Voltak-e felekezeti sajátosságok, eltérő katolikus-protestáns stratégiák e szűkre szabott játéktér kitöltésre?"

További részletek: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet


Címkék

Földváryné Kiss Réka