Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben

Szerkesztette: Csikós Gábor, Kiss Réka, Ö. Kovács József

  • Megosztás
  • 2017. March 05.

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága között 2014 szeptemberében megkötött megállapodás lehetőséget teremtett arra, hogy a Vidéktörténeti Témacsoport megkezdhesse munkáját. Kutatásaink súlypontját az 1940-es évektől bekövetkezett, struktúraváltoztató jelentőségű társadalomtörténeti események vizsgálatára helyezzük. 1945 hetvenedik évfordulója eleve ösztönzést adott ahhoz, hogy lehetőleg új kérdésfeltevések alapján szólaltassunk meg ismert és kevésbé ismert történeti forrásokat. Módszertani szempontból pedig igyekeztünk közös nevezőre hozni több mint huszonöt fős kutatócsoportunk alapvető forráselemzési célkitűzéseit. Mondanivalónk megfogalmazása során egyaránt kerüljük az ideológiai indíttatású elfogultságokat és a jelenből fakadó érzékenységeket. Szakmai normáink egyik fontos értékéhez, a történeti források elsőbbségéhez minden körülmények között igyekszünk ragaszkodni. Célunk, hogy megtaláljuk azokat a társadalom- és történelemformáló tényezőket, amelyek 1945 után az eseményeket átélő emberek múlt- és jelenbeli tapasztalatait és jövőképét meghatározhatták. Az egyéni és kollektív erőszak-alkalmazás diktatórikus eljárásaira gondolva adtunk címet az MTA székházában 2015. szeptember 29-én tartott konferenciánknak, amelyet most kötetünk címéül is választottunk: Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben.

Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben (tartalom-1.)

Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben (tartalom-2.)


A kötet itt letölthető


Sajtómegjelenések a könyvbemutatókról:


A kötetről írt ismertető a sajtóban:


Kapcsolódó tartalom:


Kapcsolódó tartalom:


Ára: 5000 Ft

Terjedelem: 784 oldal

ISBN 978-963-416-053-3

ISSN 2498-9118


Címkék

kiadványok Földváryné Kiss Réka