Történelmi példatár – Megjelent a Magyar hősök című kötet

MAGYARKURIR.HU - 2020.12.13. (BARANYAI BÉLA)

  • Megosztás
  • 2020. December 14.

A XX. századi totalitárius eszmék diadalórája óriási pusztítással járt. Az elnyomó rezsimek működtetői mindent elkövettek a társadalom minél teljesebb körű ellenőrzése érdekében, ám ezekben az években is akadtak, akik a hatalmi önkénnyel szembeszegülő bátor magatartásukkal a helytállás maradandó példáit mutatták fel.

A Magyar hősök kötetbe olyan személyeket válogattak be, akik válaszúthoz érve nem a könnyebbnek ígérkező irányban haladtak tovább. Ahogy egyikük, Lénárd Ödön piarista szerzetes fogalmazott: „A hős és a gyáva között ott van a különbség, hogy a hős fél és marad, a gyáva pedig fél és elszalad.” E szavak a Magyar hősök című könyv előszavában olvashatók. E különleges kötetben olyan emberek életútjával ismerkedhetünk meg, akiknek az élete valóban példaértékű, akiknek a „tetteit joggal nevezhetjük hősiesnek”.

A gyűjteményben mintegy hatvan életrajz szerepel, van köztük politikus, községi bíró, fizikus, közgazdász éppúgy, mint református lelkész – például Dobos Károly, Gecse Endre, Gulyás Lajos, Sass Kálmán és Szútor Jenő –, evangélikus lelkipásztor – mint Sztehlo Gábor –, de akad közöttük arisztokrata, újságíró, öttusázó, gépmunkás, orvos, katonatiszt, iparmágnás és lapkiadó is.

A Katolikus Egyház mindig szemben állt a diktatúrákkal, így nem véletlen, hogy a kötetben sok egyházi személy életrajzával is találkozhatunk. Olvashatunk Márton Áron gyulafehérvári püspök és Kuklay Antal plébános példaadó életéről. A katolikus „hősök” között sok szerzetest találunk, így például Körösztös Krizosztom és Kriszten Rafael ferencest, Lénárd Ödön piaristát, Mócsy Imre jezsuita és Olofsson Placid bencés szerzetest, valamint Slachta Margit szociális testvért. A kötetben említett hitvallók közül Romzsa Tódor görögkatolikus püspököt, Salkaházi Sára szociális testvért és Sándor István szalézi szerzetest ma már a boldogok között tisztelhetjük.

A szép kiállítású, képekkel gazdagon és ízlésesen illusztrált kötetben szakértő szerzők igyekeznek az olvasóhoz közelebb hozni a XX. századi magyar történelem hőseit. „Túlnyomó többségük mindkét totalitárius ideológia, a nácizmus és a kommunizmus ellen is fellépett”, érthető tehát, hogy az ismertetett életutak hátterét alapvetően a Szálasi-, a Rákosi- és a Kádár-rendszer adja. A szerkesztők arra is figyeltek, hogy a könyvben az egész Kárpát-medencei magyarság képviselve legyen. Az életrajzok után forrásjegyzék segíti azokat, akik jobban el szeretnének merülni egy-egy magyar hős életrajzában.

Egy közösség, így egy nemzet is csak akkor képes fennmaradni, ha nem feledkezik meg a múltjáról. Nem csak az események emlékezete képes táplálni egy nemzet önazonosságát, a történelmi kihívásokra bátor és egyenes választ adó emberek lesznek azok, akiktől az utókor tanulhat. A Magyar hősök című kötet „szereplői” akár életük kockáztatása árán is segítettek embertársaikon, kiálltak azokért az értékekért, melyek nélkül egy nemzet nem létezhet. Példájuk sok évtized távlatából nézve is képes irányt mutatni.

Magyar hősök – Elfeledett életutak a 20. századból. Szerkesztette Czókos Gergely, Kiss Réka, Máthé Áron és Szalai Zoltán. Kiadta a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a mandiner.hu.

Forrás:

Kapcsolódó tartalom:


Címkék

kiadványok Magyar Hősök