Történelmi példatár

ÚJEMBER 6.OLDAL - 2020.12.14-20. (BARANYAI BÉLA)

  • Megosztás
  • 2020. December 14.

Az ezredforduló környékén bizonyos embereket egy addig nemhallott kifejezéssel illettek Magyarországon, a kereskedelmi csatornákon akkoriban műsorra tűzött valóságshow-knak köszönhetően. Ők voltak a celebek, akik úgy váltak ismertté, hogy tulajdonképpen semmit sem tettek. Megjelenésük meghatározó jellemzőjévé vált ennek az időszaknak, hiszen a sztárok és a hírességek kétes népszerűsége után az ő jelentéktelenségük valóban alulmúlhatatlan volt. Joggal tették fel a kérdést a korszak józanabb gondolkodói, hogy vajon milyen is lesz majd az a fiatal nemzedék, amely a celebekre szeretne hasonlítani? Nem véletlen, hogy újból fontossá vált a példaképek szerepe, akik életükkel valódi értékeket képviseltek, akik nem a „perc-emberkék” tovatűnő csillogását jelenítették meg, hanem olyan örök eszméket, mint a hit vagy a szabadság.

„A XX. századi totalitárius eszmék diadalórája óriási pusztítással járt az egész világon, így szűkebb térségünkben, Kelet-Közép-Európában is. Az elnyomó rezsimek működtetői mindent elkövettek a társadalom minél teljesebb körű ellenőrzése érdekében, ám ezekben az években is akadtak, akik a hatalmi önkénnyel szembeszegülő bátorságukkal a helytállás maradandó példáit mutatták fel. Kötetünkbe olyan személyeket válogattunk be, akik válaszúthoz érve nem a könnyebbnek ígérkező irányban haladtak tovább. Ahogy egyikük, Lénárd Ödön piarista szerzetes fogalmazott: »A hős és a gyáva között ott van a különbség, hogy a hős fél és marad, a gyáva pedig fél és elszalad.«” Ezek a szavak a Magyar hősök című könyv előszavában olvashatók. A különleges kötetben olyan emberek életútjával ismerkedhetünk meg, akiknek az élete valóban példaértékű, akiknek a „tetteit joggal nevezhetjük hősiesnek”. A gyűjteményben mintegy hatvan életrajz szerepel. Van köztük politikus, községi bíró, fizikus, közgazdász éppúgy, mint református lelkész – például Dobos Károly, Gecse Endre, Gulyás Lajos, Sass Kálmán és Szútor Jenő –, evangélikus lelkipásztor – Sztehlo Gábor –, de akad közöttük arisztokrata, újságíró, öttusázó, gépmunkás, orvos, katonatiszt, iparmágnás és lapkiadó is.

A Katolikus Egyház mindig szemben állt a diktatúrákkal, így nem véletlen, hogy a kötetben sok egyházi személy életrajzával is találkozhatunk. Olvashatunk Márton Áron gyulafehérvári püspök és Kuklay Antal plébános példaadó életéről. A katolikus „hősök” között sok szerzetest találunk, így például Körösztös Krizosztom és Kriszten Rafael ferencest, Lénárd Ödön piaristát, Mócsy Imre jezsuita és Olofsson Placid bencés szerzetest, valamint Slachta Margit szociális testvért. A kötetben említett hitvallók közül Romzsa Tódor görögkatolikus püspököt, Salkaházi Sára szociális testvért és Sándor István szalézi szerzetest ma már a boldogok között tisztelhetjük. A szép kiállítású, képekkel gazdagon és ízlésesen illusztrált kötetben szakértő szerzők igyekeznek közelebb hozni az olvasóhoz a XX. századi magyar történelem hőseit. „Túlnyomó többségük mindkét totalitárius ideológia, a nácizmus és a kommunizmus ellen is fellépett”, érthető tehát, hogy az ismertetett életutak hátterét alapvetően a Szálasi-, a Rákosi- és a Kádárrendszer adja. A szerkesztők arra is figyeltek, hogy a könyvben az egész Kárpát-medencei magyarság képviselve legyen. Az életrajzok után forrásjegyzék segíti azokat, akik szeretnének jobban elmerülni egy-egy magyar hős életrajzában. Egy közösség, így egy nemzet is csak akkor képes fennmaradni, ha nem feledkezik meg múltjáról. A történelmi kihívásokra bátor és egyenes választ adó emberek lesznek azok, akiktől az utókor tanulhat. Magyar hősök című kötet szereplői akár életük kockáztatása árán is segítettek embertársaikon, és kiálltak azokért az értékekért, amelyek nélkül egy nemzet nem létezhet. Példájuk sok évtized távlatából nézve is irányt mutat.

(Magyar hősök. Elfeledett életutak a 20. századból. Szerkesztette: Czókos Gergely, Kiss Réka, Máthé Áron és Szalai Zoltán. Kiadta a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Mandiner.hu. A kötet megvásárolható az Új Ember könyvesboltban – Budapest, V. kerület, Ferenciek tere 7–8.; nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig, szerda 10–18 óráig – vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban: bolt.ujember.hu)

Forrás:


Címkék

Magyar Hősök