Református hősökről is olvashat Ferenc pápa

REFORMÁTUS.HU - 2021.09.14. (ULICZA TAMÁS)

  • Megosztás
  • 2021. September 14.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) alkalmából Budapestre látogató Ferenc pápát Áder János köztársasági elnök szeptember 12-én a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szakmai közreműködésével készült, most megjelenő angol nyelvű Heroes Among Us – 50 True Stories of Brave Hungarians in the 20th Century című kiadvánnyal is megajándékozta. Az államfő a kötet előszavában ajánlja az olvasóknak a 20. századi totális diktatúrák magyar hőseit bemutató életpályákat, amelyekben több református világi és egyházi személy is helyet kapott. A kötet szerkesztői Czókos Gergely, Földváryné Kiss Réka, Máthé Áron, Szalai Zoltán. Közülük Földváryné Kiss Rékát kérdeztük a könyvről.

Földváryné Kiss Réka - Fotó: Kalocsai Richárd

Hogy esett a választás erre a könyvre Ferenc pápa ajándékaként?

Hogy a Köztársasági Elnöki Hivatalban, vagy a köztársasági elnök úr környékén ez hogyan történt, azt nem tudom pontosan. Azt igen, hogy amikor a könyv megjelent magyarul, akkor ebből annak rendje és módja szerint sokaknak küldtünk, és a köztársasági elnök úr környezetéből is érkezett visszajelzés, hogy ezt egy hiánypótló munkának tekintik, mert olyan életpályákat is bemutatunk, amelyek a rendszerváltás előtt kényszerű elhallgatásra voltak ítélve, és a mai napig nincsenek a helyükön. Akkor merült föl a gondolat, hogy jó lenne ezeket a történeteket a külföldiek számára angol nyelven is megjelentetni, és el is kezdődött a közös munka egy angol nyelvű kiadványokra szakosodott kiadóval. Köztársasági elnök urat kértük föl, hogy az angol nyelvű kiadványhoz köszöntőt írjon, amit ő vállalt. Aztán a Köztársasági Elnöki Hivatal munkatársaival és a NEK szervezőivel együttműködve került szóba először az, hogy a meghívott külföldi vendégek számára ajándékként és ismeretterjesztő kiadványként eljuttassuk. Ez 300 példányban került az eseményt meglátogatott rangos külföldi vendégek kezéhez. Utána jutott el hozzánk is a hír, hogy köztársasági elnök úr ezt a kiadványt szeretné Ferenc pápának is ajándékozni.

Ferenc pápa könyvet kap. Fotó: Miniszterelnökség/ Botár Gegely - Fotó: Miniszterelnökség/Botár Gegely

Kikkel találkozhatunk a könyv lapjain? Találhat-e az olvasó ismerős református neveket?

Amikor a kötetet összeállítottuk, mind a magyar, mind az abból készült angol nyelvű kiadványt, akkor az volt a célunk, hogy olyan ismert és ismeretlen személyek pályaképét mutassunk be, akikben az a közös, hogy volt egy pillanat az életükben, amikor a történelem – vagy a náci, vagy a kommunista diktatúra, vagy mind a kettő – nagyon kemény döntések elé állította őket. Olyanok elé, amelyek akár az életük kockáztatásával vagy feláldozásával is járhat. Tehát kockázatvállaló emberek történetei vannak ebben a kötetben. A másik nagyon fontos szempont volt, hogy lefedjük az egész Kárpát-medencét. Végül az is fontos szempont volt, hogy legyenek benne világiak és egyháziak, és minden vallási felekezet, minden kultúra megjelenjen. Ha a reformátusokra gondolunk, akkor olyan, a református közösségben már jól ismert nevek, kerülnek elénk, mint Gulyás Lajos – '56 után papi személyként egyedül őt végeztek ki bírói ítélet alapján –, vagy Soós Géza története, aki a Soli Deo Gloria Reformárus Diákszövetség világi vezetője volt, tehát nem lelkész, hanem jogász és diplomata, aki Wallenberg legfontosabb segítőjeként szervezte a zsidómentést és az ellenállást a német megszállást követően, utána pedig emigrációba kényszerült. De benne van többek között Sass Kálmán erdélyi lelkész is, akit szintén '56 után a román hatóságok végeznek ki egy koncepciós perben a magyar forradalommal összefüggésben. Ott van Dobos Károly református lelkész, aki megkapta a Világ Igaza kitüntetést a zsidó mentő tevékenységéért, aztán az '50-es években Szabó Imre esperessel együtt Budapestről, a fasori gyülekezetből kitelepítették őket, és a Bugac környéki tanyavilágban szolgált hűséggel. Az ő élettörténete azt mutatja meg, milyen lehetett a legkeményebb diktatúra éveiben is csöndben, hűségesen szolgálni. Van benne olyan személyiség is, akit nem reformátusként tartunk elsősorban számon: mondjuk Bay Zoltán, akit talán leginkább az atomfizika világhírű tudósaként ismerünk. Kevesen tudják róla, hogy ő is aktívan bekapcsolódott a '44-es németellenes ellenállásba Szent-Györgyi Albert oldalán, és egyébként hitvalló református volt. Ezekben az életpályákban is igyekeztünk mindig feltüntetni, hogyha a felekezeti kötődés vagy a keresztény vallás meghatározó egy ember életében, még akkor is, hogyha elsősorban nem is a református egyháztörténet részeként tartjuk őket számon. Tehát ilyen szempontból is érdemes végigolvasni a pályaképeket, mert több ilyen történetünk van. Hogy az egyik legfontosabbat se hagyjam ki: Kiss Sándor, aki szintén az SDG-nek volt tagja, akit először a német megszállás és a nyilas puccs után kínoznak meg az Andrássy út 60-ban, aztán néhány év múlva ugyanúgy az Andrássy út 60. foglya lesz, de már a kommunisták miatt. Mind a két diktatúrával szembefordul: őt csak a bibliás politikusként szokták emlegetni.

Fotó: Miniszterelnökség/ Botár Gegely

Van-e kedvence, vagy olyan a könyvben, akinek ön szerint nagyon érdekes a története, és valószínűleg kevesen ismerik?

Én magam Soós Géza történetét írtam meg. Sok szempontból azt gondolom, hogy az ő pályája nagyon elgondolkodtató. A döntései: hogy valaki három gyerek mellett, várandós feleséggel az oldalán, kényelmes diplomáciai karrierrel, biztos egzisztenciával miért vállalja azt, hogy illegalitásba megy, az életét kockáztatva. Hihetetlen vakmerő, fordulatos dolgokat tesz. Ő az, aki az Auschwitzi jegyzőkönyvet Magyarországra csempészi és lefordíttatja. A nemzeti ellenállás egyik legfontosabb képviselőjeként társaival elloptak egy német harci repülőgépet és kimenekültek vele Dél-Olaszországba, az amerikai támaszpontra. Az ő életpályájában nagyon sok minden sűrűsödik, ami a XX. századi diktatúrákban olyan nagyon élesen jön ki. De szerintem talán az előbb említett Kiss Sándor is egy méltatlanul elfeledett, rendkívül hiteles személyiség, akinek az emlékezetét egyszerűen elhallgatták. Kényszerű felejttetés történt, és azt hiszem, hogy nekünk, reformátusoknak különösen fontos, hogy ezekre a helytálló hitvallókra újra emlékezzünk, mert tőlük lehet tanulni.

Várható-e következő kötet?

Folyamatban van egy kötet, amely '56 vidéki hőseit mutatja be. Pontosabban olyan életpályákat szeretne bemutatni, amelyek az '56-os forradalom és szabadságharc vidéki történéseihez kötődnek. Mert '56-ról nagyon sokat beszélünk, de mégis keveset tudunk. Sokat vitatkozunk a nagypolitika szereplőiről, méltán és sokat emlékezünk a pesti srácokról, de talán kevesebb figyelem fordult eddig a vidéki 56-ra, pedig az, amiben a társadalom mély történetét tekintve legalább olyan fontos, mint a fegyveres harcok. Merthogy a valódi demokratikus, felelős döntéshozó, elkötelezett emberek történetei bontakoznak ebből ki, akik bátrak voltak és vállaltak felelősséget, akikben megbízott a környezetük, és akik rendet tudtak tartani. Akik elkerülték azt, hogy anarchia legyen, amikor összeomlott a kommunista rendszer, és őket utána a Kádár-rendszer alatt nagyon súlyos megtorlások érték. Ezekről nagyon keveset beszélünk, és őket szeretnénk bemutatni. Ebben a kötetben is értelemszerűen nagyon sok református pályaképpel fogunk találkozni. Nagyon szeretnénk, ha még ebben az évben meg tudna jelenni.

Kötet borító

Forrás:

Kapcsolódó tartalom:


Címkék

Földváryné Kiss Réka Magyar Hősök