Politikai Rendőrség

  • Megosztás
  • 2014. September 14.
BM Politikai Nyomozó Főosztály 1957

A politikai rendőrség szervezeti felépítése és tisztségviselői 1956–1962

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával, az ún. szocialista korszakban működött titkosszolgálatok iratanyagának őrzőjével és kezelőjével együttműködve célul tűzte ki az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után újjászervezett, és az 1957. április-májusra véglegessé vált struktúrában 1962. augusztusig a Belügyminisztérium II. Főosztályaként működött politikai rendőrség felépítésének és személyi állományának feltérképezését, az egyes szervezeti egységek és alegységek vezetőiről a hivatali pályaképeik összeállítását.

A kutatás első szakaszának eredményeként a forradalom utáni megtorlásokban főszerephez jutott erőszakszervezet felépítését tesszük közzé, a szerkezeti változások könnyebb áttekinthetősége miatt évenkénti bontásban. Ezen kívül a Politikai Nyomozó Főosztály önálló alegységi szintig (alosztály, csoport) tagolt archontológiáját is a nyilvánosság elé bocsátjuk. A struktúra módosulásainak követhetősége érdekében a különböző osztályoknál eltérő technikákat alkalmaztunk. Amennyiben lehetőség volt rá, az alegységeket és vezetőiket 1957 és 1962 között folyamatos sorrendben közöltük, a nagyobb mértékű átalakításoknál azonban célszerű volt az osztályszervezet teljes bemutatásának újrakezdése.

Kérjük, a most közzétett szervezeti ábrák, jegyzékek felhasználásakor vegyék figyelembe, hogy ezek egy folyamatos kutatás aktuális állapotát tükrözik, sem lezártnak, sem véglegesnek nem tekinthetők. Az adatok már a munka következő fázisában, az egyes vezetők pályaképének összeállítása során előkerült új információk fényében is módosulhatnak.

Benefi Géza Kis-Kapin Róbert Simon István Tóth Eszter


Képek

BM Politikai Nyomozó Főosztály 1957
BM Politikai Nyomozó Főosztály 1958
BM Politikai Nyomozó Főosztály 1959
BM Politikai Nyomozó Főosztály 1960
BM Politikai Nyomozó Főosztály 1961
BM Politikai Nyomozó Főosztály 1962

Mellékletek