Perek56.hu adatbázis

NEB- 2018.06.15.

  • Megosztás
  • 2018. June 14.

A Kúria elnöke, a legfőbb ügyész és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke 2014 decemberében közös kutatási programot indított az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás irányító és végrehajtó testületei, illetve az eljáró személyek körének feltárására. Ugyancsak 2014-ben vette kezdetét az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával az az együttműködés, amely az 1956 novembere után újjászervezett, a megtorlás végrehajtásában kulcsszerepet kapott politikai rendőrség felépítésének és személyi állományának feltérképezésére irányult. A két kutatás eredményeit 2016-ban a Bizottság honlapján tettük közzé a Tudástár menüpont alatt. E két projekt alapozta meg, hogy az 1956-os forradalom utáni megtorló perek működési mechanizmusának feltárására saját adatbázist fejlesszünk. Célunk, hogy emléket állítsunk az áldozatoknak, egyúttal megnevezzük a végrehajtókat, felvázoljuk pályafutásukat, dokumentáljuk szerepüket és tevékenységüket az egyes eljárásokban. Elsőként azoknak a pereknek a strukturált anyagát hozzuk nyilvánosságra, amelyekben a meghozott halálos ítéletet végrehajtották. A honlapon 231 kivégzett ötvenhatos útja követhető nyomon letartóztatásától az elítéléséig és az ítélet végrehajtásáig. Az adatbázisból megismerhetők továbbá az ezekben a perekben eljárás alá vont további több mint hatszáz vádlott bírósági tárgyalásának és ítéletének adatai. Meghurcoltatásukban, börtönbe, akasztófára, kivégzőosztag elé juttatásukban mintegy ezer politikai nyomozó, ügyész, hivatásos és – gondosan kiválogatott – laikus bíró (ülnök, népbíró) játszott – nem azonos súlyú – szerepet.

A PEREK'56 ADATBÁZIS itt elérhető, tanulmányozható...

A Perek '56 adatbázis a perek56.hu oldalon érhető el. Javító szándékú észrevételeiket, megjegyzéseiket köszönettel vesszük és várjuk az info@neb.hu elektronikus postacímen.


A 126 per listája a keresőoldalon, a perek fül alatt található első oszlopban található, ezt követik a vádlottak, a nyomozók, az ügyészek, a tanácsvezető bírók, valamint a bírói tanácsok (laikus és hivatásos bírók). A keresőben perre és személyre egyaránt kereshetünk. A per elején olvasható rövid bevezető az adott ügy lényegét kívánja megragadni, segítséget adva az eljárás megértéséhez. A „Vizsgálati szakasz” a gyanúsítottal szemben „foganatosított” legjellemzőbb nyomozati cselekményeket tekinti át (őrizetbe vétel, előzetes letartóztatás, kihallgatások, nyomozás lezárása stb.) időrendben, az azokat jegyző, a kihallgatásokat lefolytató vizsgálótisztek neveivel, rendfokozatukkal és beosztásukkal együtt, valamint az adott intézkedéseket szentesítő, a „nyomozást felügyelő” ügyészek feltüntetésével. Az „Ügyészségi szakaszban” az ügyészi kihallgatásokat vezető, illetve a vádiratot aláíró ügyészek nevei találhatók. A „Bírósági szakaszban” feltüntettük az egyes eljárások legfontosabb adatait: melyik bíróság, hol, mikor tárgyalta az adott ügyet, melyik ügyész képviselte a vádat, kik voltak a bírói tanács tagjai, mikor hirdettek ítéletet. Fontos hangsúlyozni – a honlapon egyértelműen jelezzük –, hogy még a halálos ítélettel végződött eljárások esetében is voltak olyan ügyészek és bírók, akik nem kértek, illetve hoztak halálos ítéletet. A bírói tanács összetételében bekövetkezett esetleges változások vagy az ügyész személyének ideiglenes cseréje a tárgyalási napok alapján követhető nyomon. Felsoroljuk a per összes vádlottját (azokat is, akik ügyét tárgyalás közben elkülönítették), a rájuk kirótt ítéletekkel együtt. A „Büntetés-végrehajtás” rész a halálra ítéltek kivégzésének idejéről, módjáról és pontos helyszínéről tanúskodó adatokat közli.

A 231 kivégzettnek lehetőség szerint a teljes életútját bemutatjuk, a többi vádlottnak csak a peres iratokban szereplő alapadatait közöljük. A megtorlás gépezetének fogaskerekei – a végrehajtók – pályájáról, a megtorlásban játszott szerepükről a lehetőségekhez képest minél teljesebb képet nyújtunk. A honlapunkon szereplő mintegy ezer vizsgálótiszt, ügyész, tanácsvezető bíró és bírói tanácstag (ülnök, népbíró, bíró) több mint felüknek a karrierútja is olvasható. A számok a feldolgozás előrehaladtával folyamatosan nőni fognak, az adatbázis közreadásával ugyanis nem ér véget a munka: a jelenleg vizsgált ügyek mélyebb feldolgozását, illetve a kutatás kiterjesztését tervezzük.

A perek feldolgozása során több mint 110 ezer oldalnyi iratot tekintettünk át, az elsősorban szintén levéltári források alapján összeállított életrajzok dokumentációs anyaga is több tízezer oldalt tesz ki. Ekkora iratmennyiség mellett egy adatbázis, bár szándékaink erre irányulnak, nem lehet hiba nélküli, ugyanakkor előnye a nyomtatásban megjelent művekkel szemben, hogy bármikor korrigálható, bővíthető, amit folyamatosan meg is teszünk. Javító szándékú észrevételeiket, megjegyzéseiket köszönettel vesszük és várjuk az info@neb.hu elektronikus postacímen.

PEREK56.HU

TUDÁSTÁR

Arcok '56-ból (rádióműsor 56-os hősök életpályáiból a NEB és az InfoRádió együttműködésében)


Sajtómegjelenéseinkből:

Inforádió, Aréna


Címkék

kutatás adatbázis per