Pártvezetők, 1956–1962

  • Megosztás
  • 2016. February 24.

A Magyar Szocialista Munkáspárt legfelsőbb vezető testületeinek tagjai, 1956–1962

Politikai Bizottság (1957. június 29-ig Ideiglenes Intéző Bizottság); Szervező Bizottság (1957. február 26-ig); Titkárság (1957. február 2-tól)

Az 1956-os forradalom és szabadságharc október 23-i kirobbanása után a kommunista állampárt, a Magyar Dolgozók Pártja napokon belül a széthullás állapotába került. Vezetői október 31-én formálisan is feloszlatták, s Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) néven új pártot alapítottak. Élére egy hétfős intéző bizottságot választottak, tagjai Donáth Ferenc, Kádár János, Kopácsi Sándor, Losonczy Géza, Lukács György, Nagy Imre és Szántó Zoltán lettek (életrajzuk a Pártvezetők című összeállításunkban megtalálható).

Az 1956. november 4-ei szovjet katonai intervenció révén hatalomra került Kádár János tömegbázisa kiépítésére az MSZMP elnevezést megtartotta, de ekkortól már nem új párt szervezéséről, hanem a párt újjászervezéséről volt szó. Az MSZMP legfelsőbb testülete az Ideiglenes Intéző Bizottság lett. A testület első tagjai Kádár János, Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Kállai Gyula, Marosán György és Münnich Ferenc voltak, hozzájuk csatlakozott 1957. februárban Rónai Sándor és Somogyi Miklós. Az 1957. júniusi országos pártértekezleten visszatértek az eredeti elnevezéshez, a Politikai Bizottsághoz.

Az Ideiglenes Intéző Bizottság első, 1956. november 11-i ülésén ismét felállították az 1946 és 1953 között egyszer már működött Szervező Bizottságot, feladata a pártszervezés lett. Az összesen hétfős testület mindössze három hónapig, az Ideiglenes Központi Bizottság 1957. február 26-i üléséig működött, ekkor a folyó ügyek vitelére ötfős Titkárságot hívtak életre, tagjai Kádár János, Fock Jenő, Kállai Gyula, Kiss Károly és Marosán György lettek.

Összeállításunkban az 1956-os forradalom utáni restaurációban döntő szerepet játszott – fentebb ismertetett – testületek tagjait mutatjuk be. Elsősorban szekunder irodalomból, nyomtatásban megjelent vagy digitálisan, az interneten elérhető forrásokból dolgoztunk, de ha szükségét láttuk, levéltári kutatásokat is folytattunk. A felhasznált irodalmat és forrásokat a szócikk végén közöljük, a politikus önállóan megjelent műveinek felsorolása után.


A szócikkeket írták

Simon István: Biszku Béla, Czinege Lajos, Fehér Lajos, Fock Jenő, Földes László, Kállai Gyula

Simon István–Horváth Zsolt: Kádár János

Simon István–Szári Norbert: Gáspár Sándor, Kiss Károly, Komócsin Zoltán, Köböl József Szabó Róbert: Apró Antal, Marosán György, Münnich Ferenc, Nemes Dezső, Németi József, Nógrádi Sándor, Orbán László, Rónai Sándor, Sándor József, Somogyi Miklós, Szirmai István

Szerkesztő: Simon István

Lektor: Papp István