Ordass Lajos Naplóm. Ordass Lajos evangélikus püspök naplófeljegyzései 1948, 1956–1957

Szerkesztő: Isó Gergely

  • Megosztás
  • 2022. March 10.

Ordass Lajos evangélikus püspök naplófeljegyzései nem pusztán szikár beszámolók, hanem reflektált rögzítései az általa meg- és átélt eseményeknek, élményeknek. Megismerhetjük belőle a meggyőződéséhez végsőkig ragaszkodó egyházi vezetőt és magánembert, aki sohasem habozott kimondani az „igen”-t vagy a „nem”-et, s csak akkor bizonytalanodott el esetleg, amikor látta, hogy döntései rajta kívül másokat is hátrányosan érintenek. Könyörtelenül szókimondó sorait manapság talán már némi fenntartással olvassuk, kissé simulékonyabban fogalmaznánk, tekintettel lennénk a körülményekre, mert jobban szeretjük az „igen”-nél és a „nem”-nél az „is”-t, a „habár”-t és a „talán”-t. Ordass Lajos feljegyzéseit ugyan nem a nagyközönségnek szánta, meglátásait mégis – mint minden közéleti szereplő – abban a tudatban vethette papírra, hogy azokat egy napon a szélesebb nyilvánosság is megismerheti. Naplója évtizedek távlatából világít rá korábban figyelmen kívül hagyott nézőpontokra, miközben új ismereteket nyújt az írás történelmi háttereként szolgáló korszakról, valamint magáról a szerzőről, aki ezt a kort nemcsak megélte, hanem meg is szenvedte.

Az Ordass Lajos Alapítvány, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Luther Kiadó kiadványa.

Ára: 4900 Ft

Terjedelem: 544 oldal

ISBN 978-963-380-203-8


Címkék

kiadványok Isó Gergely