NEB munkacsoportjai

 • Megosztás
 • 2016. January 18.

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága kiemelt kutatási feladataként határozza meg a pártállami berendezkedés hatalmi struktúráinak és káderpolitikájának vizsgálatát, valamint a kommunista rendszer hatalomgyakorlási mechanizmusainak és változó uralmi viszonyainak leírását. A bizottság a tudományos munka megalapozása érdekében szakértői munkacsoportokat hozott létre.

A munkacsoportok tagjai részben a bizottság hivatalának főállású kutatói, részben külső szakértők.

A munkacsoportok egy-egy bizottsági tag vezetése alatt állnak, döntően egy kutatási téma feltárása köré szerveződnek.

A bizottsági tagok önállóan vezetik az egyes munkacsoportokat.

A munkacsoportok olyan hiánypótló alapkutatásokba fogtak, amelyek a pártállam működésének, legfontosabb szervezeteinek és nomenklatúrájának feltérképezését célozzák az állam működésének legfontosabb területein. Így a belügy, az igazságügy, a külügy, a gazdaság, a kultúra és a hadsereg irányításának területén vizsgálja a legjelentősebb intézmények történetét, az ezeket működtető apparátus összetételét, és a pártirányítás korszakon belül változó formális és informális-rejtett technikáit.

A munkacsoportokban 2014 júniusában kezdődhettek meg az első kutatások, amelyek jelenleg 15 fő főállású és további mintegy 50 fő megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott kutató bevonásával folynak. Az első eredmények publikálása 2015 elején történt meg.

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága munkacsoportjai

 • BELÜGYI MUNKACSOPORT

 • GAZDASÁGTÖRTÉNETI MUNKACSOPORT

 • IGAZSÁGÜGYI MUNKACSOPORT

 • KATONAI MUNKACSOPORT

 • KULTURÁLIS MUNKACSOPORT

 • KÜLÜGYI MUNKACSOPORT

 • A VÁRMEGYÉK 1944–1945. ÉVI TÖRTÉNETÉT KUTATÓ MUNKACSOPORT

 • A NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA KERETÉBEN FOLYÓ ARCHONTOLÓGIAI KUTATÁSOK

 • JOGTÖRTÉNETI KUTATÁSOK