Magyarok a kommunista világpártban – virtuális kiállítás a Komintern magyar vonatkozásairól

ÚJKOR.HU - 2022.02.01. (SZŐTS ZOLTÁN OSZKÁR)

  • Megosztás
  • 2022. February 01.

Magyarok a kommunista világpártban címmel izgalmas online kiállítás nyílt 2021-ben. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága honlapján közvetlenül elérhető tárlat Magyarországon eddig nagyrészt publikálatlan, orosz levéltárakban őrzött iratok és képek segítségével mutatja be a Kommunista Internacionálé (Komintern) magyar vonatkozásait.

Az 1919 és 1943 között működött világszervezetet nem egyszerűen a kommunista pártok tömörítésére, hanem a várt és tervezett világforradalom irányító szervének szánták.

A Komintern „vezető testületei kiterjedt illegális hálózattal segítették a proletár internacionalizmus helyi letéteményeseit céljaik elérésében, ügynökei szorosan együttműködtek a szovjet politikai rendőrséggel. A szervezet létrehozásánál a Kommunisták Magyarországi Pártjának (KMP) képviselői is jelen voltak, vezetésében és funkcionáriusai között végig ott találjuk a magyar kommunistákat is. Az ő történetükkel kapcsolatos iratanyag nagy részét a Komintern más dokumentumaival együtt az Orosz Állami Társadalom- és Politikatörténeti Levéltár (RGASZPI) őrzi” – olvashatjuk a kiállítás bevezetőjében.

A Magyarok a kommunista világpártban című kiállítás anyagait olyan személyekhez köthető dokumentumokból válogatták, akik tevékeny szerepet játszottak Magyarország 1945 utáni szovjetizálásában és a pártállami rendszer fenntartásában. A tárlatból kiderül, hogy a Komintern milyen illegális módszerekkel sürgette a világforradalmat, a szovjet vezetés miért szedett túszokat a korábbi világháború során fogságba esett magyar katonatisztek közül, hogyan hamisították meg a pártmunkások útleveleit, miként nézett ki egy feljelentő levél a nagy terror idején, hogyan magyarázták botlásaikat és tévedéseiket a magyar emigráns kommunista vezetők legbefolyásosabbjai, miként köthetők a franciaországi internálótáborokhoz a Rákosi-kultusz kezdeti lépései, hogyan éltek a második világháború alatt Moszkvából a mai Üzbegisztán területére telepített pártvezetők vagy hogy a propagandisták milyen furcsa ígéretekkel igyekeztek megnyerni a kommunizmus ügyének a keleti fronton harcoló katonákat.

A kiállítás az Orosz–Magyar Levéltári Vegyesbizottság együttműködésének keretében, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a RGASZPI közös kutatási programja keretében valósult meg. A levéltári dokumentumokat Marina Asztahova, Nyikolaj Liszenkov, Szvetlana Rozental és Natalija Volhonszkaja válogatták. A kiállítást Horváth Zsolt, Kolontári Attila és Simon István állította össze, munkájukban Czókos Gergely, Gerály Zoltán, Hollósi Dániel, Müller Gabriella, Szilágyi Gábor és Varga Júlia működött közre.

A Magyarok a kommunista világpártban című kiállítás a montázsra kattintva közvetlenül elérhető.

Forrás:


Címkék

kommunizmus megemlékezés