Magyar irodalom és szovjet irodalompolitika a hruscsovi korszakban. Orosz levéltári iratok, 1953–1964, I. kötet (1953–1957)

Szerkesztette: Babus Antal, Müller Gabriella, Seres Attila

  • Megosztás
  • 2019. August 30.
Magyar irodalom és szovjet irodalompolitika ...(borítókép)

A kötet olyan válogatott orosz levéltári iratokat tesz első ízben elérhetővé magyar fordításban, amelyek még a kutatók számára is egészen a közelmúltig titkosítottak vagy nehezen hozzáférhetők voltak. Az 1956. évi magyar forradalom történetének az egyik elgondolkodtató kérdése az, vajon a szovjet párt- és államapparátus, illetve maga Nyikita Hruscsov első titkár milyen okokra vezette vissza a szovjet blokk egységét veszélyeztető 1956. évi válsághelyzetet, milyen mozgatórugókat vélt felfedezni az események hátterében, s milyen konzekvenciákat vont le abból a szovjet politikai doktrína számára? A válogatásból kirajzolódik, hogy a Kreml számára a legnagyobb tanulsággal nem is annyira a magyar értelmiség, különösen az írók körében felerősödött elégedetlenség, hatalomkritika és a változások követelésének veszélyessége szolgált, sokkal inkább az, hogy mindennek az eszkalációját a Magyar Dolgozók Pártjának vezetése nem tudta mederben tartani.ISBN 978-615-5656-16-3

Terjedelem: 560 oldal

Ára: 4500 Ft


Címkék

kiadványok Müller Garbiella