Magyar gulág – Táborvilág Magyarországon, 1945–1953

MAGYARNEMZET.HU - 2020.11.28.

  • Megosztás
  • 2020. November 28.
magyar gulaág honlap (1.)

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) Magyar gulág – Táborvilág Magyarországon 1945–1953 címmel indított honlapot abból a célból, hogy ezzel is tisztelegjenek a hetven éve létesített recski kényszermunkatábor, valamint a kelet-magyarországi munkatáborok, az úgynevezett zárt táborok áldozatainak emléke előtt. Egy olyan digitális gyűjtemény létrehozásáról van szó, amely a korszerű ismeretterjesztés eszközeinek felhasználásával méltó módon emlékezik meg a XX. századi magyar történelem egyik legtragikusabb korszakáról.

A látogató az Internálás, zárt táborok, kitelepítés főmenüpontba belépve egy történelmi kereteket felvázoló idővonalat lát, amelynek segítségével a kommunista diktatúra kiépítésének és megszilárdulásának folyamatát tanulmányozhatja egészen a rendszer 1956-ban bekövetkezett válságáig. Ezt követően a magyar gulág egyes intézményei, az 1945–1953 között fennállt internáló- és kényszermunkatáborok, az 1950–1953 között működött zárt táborok és az 1951-ben lezajlott budapesti kitelepítés részleteinek megismerésében eligazító almenüpontokhoz jut. Ezekben az egyes résztémákhoz kapcsolódó fontosabb történéseket tartalmazó idővonalak, valamint az azokhoz tartozó bevezetők mellett többek között felelősök és elszenvedők életrajzai, a rabok és őreik által használt legfontosabb szavakat tartalmazó szlengszótár, táboradatlapok, továbbá egy kisfilm is segítik az intézményesített meghurcoltatás eszközeinek megismerését.

Szélesebb kitekintést kínál a Propaganda vs. valóság menüpont, amellyel a hangzatos kommunista szólamok és a kiábrándító valóság közötti kibékíthetetlen ellentétre világítanak rá. A Nemzetközi kitekintés menüpont a környező országok lágerrendszereinek történetét vázolja fel röviden.

A honlap készítői különösen fontosnak tartják, hogy az érdeklődők a meghurcoltak írásos visszaemlékezéseit, illetve interjúkban megosztott emlékeit is megismerjék. Az egyes résztémákhoz kötődő Te mit tettél volna? videókkal a páriasorba taszított ártatlan emberek sorsának átélését szeretnénk elősegíteni, a rabok szabadulás utáni hányattatásait pedig A rendszer nem enged menüpont segítségével idézik fel.

A látogatók a megemlékezéssorozathoz kapcsolódó eseményekről a Hírek menüpont alatt tájékozódhatnak.

A honlap látogatóinak a legteljesebb élményt a százszázalékos méretezési beállítás és a full HD (1920×1080) felbontás, ettől eltérő paraméterek esetén a teljes képernyős mód biztosítja.

magyar gulaág honlap (2)

Tanulmányi verseny

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága országos tanulmányi versenyt is hirdet Magyar gulág 1945–1953 címmel, azért, hogy megismertesse a diákokkal a második világháború után berendezkedő kommunista diktatúra törvényeket felülíró, erőszakos hatalomgyakorlási módszereit, így az internálások, kitelepítések és kényszermunkatáborok történetét. A vetélkedő a magyar történelem olyan tragikus eseményeivel foglalkozik, amelyeket évtizedeken keresztül kényszerű hallgatás övezett; olyan honfitársaink sorsát kívánja bemutatni a fiatal generációnak, akiknek megpróbáltatásait hosszú ideig – egészen a diktatúra összeomlásáig – elpanaszolni sem lehetett. A versennyel a szovjet típusú totalitárius rendszerek áldozatainak szeretnének méltó emléket állítani.

A szervezők arra törekszenek, hogy a verseny során a lexikális tudás tesztelésén túl a diákok kreativitását is igénybe vegyék. Feladataikkal fejleszteni kívánják a vetélkedőn induló diákok kompetenciáit, főként az információszerzés és -feldolgozás terén. Bíznak benne, hogy ily módon a résztvevők sikeres érettségi felkészüléséhez vagy akár eredményes felsőoktatásbeli tanulmányaihoz is hozzájárulhatnak: nem titkolt céljuk, hogy a verseny segítségével megismertessék és vonzó pályaválasztási lehetőségként mutassák be a tudományos kutatómunkát. Szeretnék, ha a vetélkedőn részt vevő diákok az elért eredménytől függetlenül kedvet kapnának a magyar történelem és az őket körülvevő közösség múltjának megismeréséhez, tanulmányozásához.

A verseny megtervezése során komoly hangsúlyt helyeztek a regionális különbségekből fakadó hátrányok kiküszöbölésére. Ennek érdekében a megemlékezéssorozathoz kapcsolódó honlapon biztosítják a felkészüléshez szükséges speciális ismeretanyagot, a projektfeladatokat pedig úgy határozzák meg, hogy – lakóhelyük közművelődési infrastruktúrájától függetlenül – a versenyzőknek lehetőség szerint egyenlő kutatási feltételeik legyenek. Kifejezetten bátorítják a résztvevőket arra, hogy a projektfeladatok elkészítésekor kutassák fel saját szűkebb pátriájuk múltját: fontos, hogy tudják, ezzel a tudományos történetírás ismeretanyagát is gyarapítani fogják.

A verseny résztvevői

A versenyen – iskolatípustól függetlenül – valamennyi magyarországi középiskola 11. és 12. évfolyamon tanuló diákjai részt vehetnek. A vetélkedőn kettő–négy főből álló csapatok indulhatnak el.

Nevezés és a verseny lebonyolítása

A versenyen való részvétel díjmentes. A jelentkezésre 2020. november 26-tól a Magyar gulág honlap Tanulmányi verseny menüpontjában nyílik lehetőség, ahol további részletek is megtalálhatók.

Forrás: Magyar gulág – Táborvilág Magyarországon, 1945–1953 (Magyar Nemzet online, 2020.11.28.)


Címkék

Gulag