Küzdelem a lelkekért (A Magyar Kurír és a NEB sorozata)

  • Megosztás
  • 2023. January 31.

Az Új Ember/Magyar Kurír és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága együttműködésében Küzdelem a lelkekért címmel cikksorozat indult az ateista pártállam egyházakkal kapcsolatos tevékenységéről a hatvanas évek Magyarországán.

Fotó: Fortepan, Urbán Tamás)

(Búcsú a Pálosszentkúti kegyhelyen. A felvétel 1969-ben készült. Forrás: Fortepan, Urbán Tamás)

A sorozatban megjelent cikkek, beszélgetések időrendben alább olvashatóak...

______________________________________________________________________________

A sorozatot bevezető interjú

Tűzzel, vassal, golyószóróval és börtönnel

Beszélgetés Földváryné Kiss Réka történésszel, a NEB elnökével (Új Ember 2022. október 23., Magyar Kurír 2022. október 23.)

Fő célkitűzésünk, hogy minél szélesebb körnek adjuk át mindazt a tudást, amit a szakemberek az elmúlt évtizedekben felhalmoztak ebben a témában. Ehhez kerestünk csatornákat, fórumokat. Elkészült egy vándorkiállításunk, amely különösen a kádári diktatúra első évtizedének egyházüldözését mutatja be, és rendhagyó történelemórákat, előadásokat is tartottunk. Emellett létrehoztunk egy oktatói csomagot a tanárok számára, interaktív szerepjátékot készítettünk, vetélkedőt is szerveztünk. Szeretnénk megmutatni, hogy ebben az időszakban sok fiatal azért nem került be az egyetemekre, mert vallásos volt, mint ahogy azt is, hogy milyen volt, amikor valakit lehallgattak, vagy amikor egy kiránduló hittancsoportot megfigyeltek. A cikksorozathoz illeszkedik majd egy-egy podcast is, ezek személyes történeteken keresztül közelítik meg a feldolgozott témát.

_________________________________

Küzdelem a lelkekért (1. rész)

Pártállami törekvés a vidéki gyülekezetek megtörésére 1956 után

Szerző: Rigó Róbert, a NEB Hivatalának tudományos főmunkatársa (Új Ember 2023. január 22., Magyar Kurír 2023. január 30.)

Magyarország, Csatka az imádkozó Szent Szűz búcsújáró helye. A felvétel a Szentkúti-kápolnánál, a Mária napi búcsú alkalmával készült. (Fortepan)Sorozatunk első részében bemutatjuk, hogy az 1959-ben kezdődő erőszakos téeszesítési hullámmal a pártállam célja nemcsak a parasztság felszámolása volt, hanem a vidéki gyülekezetek ellehetetlenítése is. De a vallásos közösségek a maguk módján megpróbáltak ellenállni.


.

A sorozat első részéhez kapcsolódó podcast beszélgetés

A témához kapcsolódóan Soós Viktor Attila történész, a NEB tagja beszélget az 1940-ben született Szabó Gábor nyugalmazott református esperessel és Rigó Róbert történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos főmunkatársával.

_________________________________

Küzdelem a lelkekért (2. rész)

Egyházbomlasztás

Szerző: Tabajdi Gábor, a NEB Hivatalának tudományos főmunkatársa (Új Ember 2023. február 30., Magyar Kurír 2023. március 2.)

Szent Cecília ünnepe 1959-ben a budapesti Szent István-bazilikában (forrás: Fortepan.hu)Sorozatunk második részében a kádári hatalomtechnika alapvető működési módját (kódját) mutatjuk be az egyházpolitika területén. Szó lesz rövid példák segítségével az egyházak, az egyházi közösségek elleni megosztó törekvések dimenzióiról. Kitérünk a hatalmi szervek (párt, ÁEH, BM, oktatásügy, tanácsok stb.) közti munkamegosztásra. Említést teszünk sikeres (dokumentálható) ellenstratégiákról.

A sorozat második részéhez kapcsolódó podcast beszélgetés

A témához kapcsolódva Soós Viktor Attila történész, a NEB tagja beszélget Tabajdi Gábor történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának tudományos főmunkatársával. A műsorban archív felvételen Kádár János (Forrás: HU-MNL-OL-M-KS-288-5.-846. ő. e.) hallható. A podcast adás támogatója a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, az archív felvételt az engedélyével adjuk közre.

_________________________________

Küzdelem a lelkekért (3. rész)

Manipulált hagyományok, szocialista ünnepek

Szerző: Szuly Rita, a NEB Hivatalának tudományos kutatója (Új Ember 2023. április 2., Magyar Kurír 2023. április 18.)

A kádári vezetés a hatvanas években nagy erőket mozgósított, hogy az úgynevezett társadalmi ünnepek győzedelmeskedjenek a hagyományos egyházi-vallási és családi ünnepek felett. A jelentős életfordulókhoz (születés, felnőtté válás, házasság, halál) kötődő tradicionális szertartások elemeit átvéve deszakralizált formákat dolgoztak ki, míg a vallásgyakorlás hagyományos megnyilvánulásait (búcsúk, körmenetek) változatos eszközökkel igyekeztek elsorvasztani.

_________________________________

Küzdelem a lelkekért (4. rész)

Megtörhetetlen közösség: a Regnum Marianum az 1960-as években

Szerző: Wirthné Diera Bernadett, a NEB Hivatalának tudományos kutatója (Új Ember 2023. május 21., Magyar Kurír 2023. május 25.)

Ez a rész arról a papi közösségről szól, amelynek tagjai több mint egy évszázada elkötelezett nevelői a magyar katolikus ifjúságnak. Az atyák mindig keresték és megtalálták a lehetőségét annak, hogy az adott kor nyelvén szólítsák meg a fiatalokat és vezessék őket Jézushoz.

.

_________________________________

Küzdelem a lelkekért (5. rész)

Nyugtalanság – Ordass Lajos evangélikus püspök konfliktusa az Állami Egyházügyi Hivatallal

Szerző: Isó Gergely, a NEB Hivatalának tudományos kutatója (Új Ember 2023. szeptember 1., Magyar Kurír 2023. szeptember 7.)

Küzdelem a lelkekért címmel indított sorozatunk újabb részében arról ír Isó Gergely, hogy Ordass Lajos evangélikus püspök 1948-ban és 1958-ban is szembeszegült a kommunista diktatúrának az egyházakat saját szolgálatába állító törekvésével. 1948-ban ezért leváltották és bebörtönözték, 1956-os visszatérését követően pedig 1958-ban kényszernyugdíjazták.Több mint egy évtizeddel később még egyszer, utoljára a hatalom támadásának kereszttüzébe került.

.

_________________________________

Küzdelem a lelkekért (6. rész)

Másodrendű állampolgárként

Szerző: Erdős Kristóf, a NEB Hivatalának tudományos főmunkatársa (Új Ember 2023. október 22., Magyar Kurír 2023. október 31.)

Az Új Ember/Magyar Kurír és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága által indított cikksorozat befejező részében Erdős Kristóf írása többek között a vallásgyakorló, hitüket vállaló állampolgárok hátrányos megkülönböztetéséről szól a Kádári-diktatúra időszakában.


.

A sorozat befejező részéhez kapcsolódó podcast beszélgetés

A témához kapcsolódva Soós Viktor Attila történész, a NEB tagja beszélget Viczián István geológus professzorral, a Budapest-Pasaréti Református Gyülekezet presbiterével, és Erdős Kristóf történésszel, a NEB Hivatalának tudományos főmunkatársával.


Kapcsolódó tartalom:


Címkék

egyházüldözés Földváryné Kiss Réka Rigó Róbert Tabajdi Gábor Szuly Rita Wirthné Diera Bernadett Isó Gergely