Közös szabadságélmény volt 1956

Magyar Nemzet- 2022.10.22. (Szabó Réka Zsuzsanna)

  • Megosztás
  • 2022. October 22.
Forrás: Fortepan

Szimbolikus, ahogy Wittner Mária halálával 1956 emlékezetből lassan történelemmé válik – mutatott rá az egyik legismertebb ötvenhatos elvesztésének jelentőségére Földváryné Kiss Réka. A Nemzeti Emlékezet Bizottságának (NEB) elnöke a nők 1956-os szerepéről, az alkalmazkodó ellenállásról és a belső szabadság fontosságáról is beszélt a forradalom és szabadságharc 66. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzetnek.

A közelmúltban elhunyt Wittner Máriával egy pótolhatatlan szemtanú távozott. Mi volt a jelentősége az ő rendszerváltás utáni szerepvállalásának?

Wittner Mária halála azért is szimbolikus értékű, mert az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik legismertebb és legikonikusabb arca ment el közülünk. Nemcsak az ötvenhatos tevékenysége miatt volt emblematikus alakja a magyar történelemnek, hanem azért is, mert tudatosan vállalta ötvenhat képviseletét. Ez elkötelezett magatartás volt, így személyes hitelességével és a szemtanú elbeszélésének élményszerűségével tudta a forradalom történéseit továbbadni. Emellett a szabadságharcosok egy jellegzetes típusát képviselte: azokat, akik az életüket kockáztatva vállalták a fegyveres ellenállásban és a legsűrűbb harcokban való részvételt. Ebben pedig volt egy nagy adag bátorság és vagányság, ami idősebb korában is jellemzője maradt Wittner Máriának. Az ő ügye a szabadságharc képviselete volt, és a véleményét mindig őszintén, kertelés nélkül kimondta, ami még a vitapartnereiben is tiszteletet keltett. Mindezeken felül nemcsak a forradalom és a szabadságharc tanúja, hanem a kádári megtorlás elszenvedője is volt.

Forrás: magyarnemzet.hu (Havran Zoltán)

Ön szerint fordulóponthoz érkeztünk az emlékezetpolitikában?

– Wittner Mária személyes története a Kádár-rendszerről alkotott képet alapjaiban rombolta, hiszen csak azzal, hogy 1970-ig börtönben volt, a kádári konszolidáció, illetve az úgynevezett gulyáskommunizmus mítoszát cáfolta meg, miszerint az 1963-as amnesztia után a rendszer békét kötött az ötvenhatosokkal. A sorsa arra az ellentmondásra világított rá, hogy éppen azok a fegyveres harcosok, egyszerű emberek, munkások, parasztok szenvedtek a legtöbbet, akikre a szocialista rendszer hivatkozott. Wittner Mária ugyanis egyszerű hátterű volt, nem tanulhatott, egyike volt a legtovább börtönben maradottaknak, és a rendszerváltásig nagyon nehéz élete volt. Személye nem véletlenül nem volt ismert addig, de később sem csak önmagát, hanem a szabadság eszméjét képviselte. A halálával éppen ezért a tudásátadás és az emlékezetformálás szempontjából fordulóponthoz érkeztünk, hiszen a rendszerváltás után az ötvenhatosok beszéltek, sokszor vitatkoztak 1956-ról, de mégis volt egy személyesen átélt történetük, amit a történészek a levéltári kutatásokkal kiegészítettek. Ez a lehetőség lassan megszűnik, 1956 emlékezetből történelemmé válik, és más dimenzióba kerül, ahogy az 1848–49-es forradalom, az első világháború vagy Trianon.

Wittner Mária és Brusznyai Árpádné is édesanya volt, de gondolhatunk Tóth Ilona vagy sok más fiatal forradalmár édesanyjára is, akik amellett, hogy személyes tragédiaként élték meg 1956 történéseit, példát is mutattak. Milyen szerepet vállaltak akkor a nők?

– A forradalom után az állampárt és a Belügyminisztérium is meg akarta érteni, mi történt 1956-ban, nehogy még egyszer előfordulhasson hasonló, ezért a korabeli politikai rendőrség számadataiból lehet látni, hogy a magyar társadalom 10-15 százaléka valamiféle aktivitást vállalt az eseményekben. 1956-nak tehát óriási társadalmi támogatottsága volt. Nemcsak az utcára vonuló százezernyi diák, hanem a fegyverrel harcolók között is voltak nők, emellett a munkástanácsoknak is voltak női tagjai, ahogy élelmet is gyűjtöttek, sebesülteket is mentettek és ápoltak. Ha megnézzük az október 25-i Kossuth téri sortűz áldozatait, a véleményüket a felvonulással kifejezők között is számosan voltak fiatal iskolás, egyetemista vagy munkába igyekvő nők.

Forrás: Fortepan

Bár nagy volt a forradalom társadalmi támogatottsága, a fegyveres túlerő miatt nem tarthatott sokáig. Miben hozott mégis változást?

– A kommunista pártelit tagjainak 1956-ban azt kellett ­megtapasztalniuk, hogy elveszíthetik a hatalmat. Előfordult, hogy az életük forgott kockán, és az olyan, általuk ellenforradalmároknak mondott forradalmároktól kellett segítséget kérniük, mint például a későbbi Veszprém megyei párttitkárnak, Pap Jánosnak Brusznyai Árpádtól, ez pedig megaláztatást jelentett nekik. Közben viszont a felkelők rendet tartottak. Akadtak ugyan népítéletek, de nem ezek voltak a jellemzők, mivel a forradalomban kiválasztódott vezetők igyekeztek lecsillapítani az embereket. Az 1956-os eseményeket tehát a tömegesség, a spontaneitás, a rendpártiság és a szolidaritás jellemezte annak ellenére, hogy abban az időben nem volt egy központi hatalom, hiszen Nagy Imre sem tekintette magát a forradalom miniszterelnökének, csak egy válságkezelő kormány vezetőjének. Az önszerveződésre utal, ahogy a nemzeti bizottságoknál, a munkástanácsoknál, az élelemszállításban és a sebesültek ellátásánál is megjelent például az egyházak közösségformáló ereje, amit a Rákosi-rendszernek nem sikerült megsemmisítenie. Ezekben a szervezett, értékelvű közösségekben a férfiak mellett ott voltak a nők is, akiknek nagy szerepük volt a diktatúra alatti értékőrzésben. Ezáltal érthetjük meg, hogyan válhatott az az alig kéthetes eseménysorozat olyan jelentőségűvé, amelynek még ma is érezzük a hatását.

Az 1956-os forradalom tehát a szervezettség, az emberség küzdelme volt?

– Az, hogy a társadalom alapértékei felszínre tudtak kerülni, annak köszönhető, hogy a nemzeti függetlenség gondolata – amit 1945 után a megalázás szintjéig nyomtak el – és az alapvető demokratikus értékek mellett a társadalom nagy része kiállt. A „Ruszkik, haza!” és a „Vesszen az ÁVO!” jelszavakon túl az emberek szabad választásokat, szólás- és vallásszabadságot követeltek. 1956-nak tehát volt mozgósító ereje, amiről Kádárék tudták, hogy bármikor előhívható, ezért – bár a véres megtorlást követően egyre több mindent engedtek – a március 15-i tüntetéseket betiltották. Egy saját magát kommunistának valló, auschwitzi túlélő Angyal István, egy konzervatív családból származó Iván-Kovács László vagy a vidéken élő, hívő katolikus Brusznyai Árpád egy szabad választás alkalmával valószínűleg a parlamenti patkó ellentétes felén ültek volna, de a külső elnyomó hatalommal szemben mindannyian ugyanazt akarták: nemzeti függetlenséget és valamifajta demokráciát. Mindenesetre 1956 nagyon sok, nagyon különböző értékrendű ember közös szabadságélménye volt.

Lehetett-e hatással ez a szabadságélmény később a hatalom és a társadalom viszonyára?

1956 egy rendkívül erőszakos diktatúra és egy idegen megszállás elleni lázadás volt, ami a rövid ideje alatt több pozitív értéket is megfogalmazott: a nemzeti függetlenséget, illetve azt, hogy a szabadság és a felelősség együtt jár. Mindebben természetesen volt nagyon sok kockázatvállalás és az egyéni érdekek háttérbe szorítása, hiszen a mezőgazdaságban és a gyárakban is rend volt, semmit nem hordtak szét. A remény viszont a szovjet csapatok november 4-i bevonulásával szertefoszlott. Kádár a nagy társadalmi szervezőerők ellen fordulva a forradalom leverése után befejezte a Rákosi-rendszer politikáját: 1959 és 1962 között kikényszerítette a hatalomtól egzisztenciálisan is független vidéki parasztság kollektivizálását. A hatalomgyakorlás módszerei ugyanakkor a rezsim érdekei mentén sokat változtak, míg az ÁVO a párt ökle volt, a III/III a párt füle lett, vagyis míg Rákosi a terrorra és a demonstratív erőszakra, Kádárék a közösségek egymás elleni kijátszására és bomlasztásra, tehát a társadalom atomizálására építettek a bizalmatlanság manipulatív megteremtésével. Az erőszak lehetősége azonban végig megmaradt, és erre időnként figyelmeztették is az embereket, gondoljunk az október 23-i, de akár csak a március 15-i spontán megemlékezésekkel szembeni rendőri atrocitásokra. A társadalmi választ talán a Megáll az idő című film elhíresült mondatával lehetne szemléltetni: „Jó, hát akkor itt fogunk élni.” Mindez azonban legtöbbeknél nem a beletörődést vagy a kollaborációt, hanem az új utak keresését jelentette önvédelemből, azért, hogy az értékeket ebben a helyzetben is át tudják adni. Ez afféle alkalmazkodó ellenállás volt, ami egészen a rendszerváltásig megfigyelhető.

Forrás: Fortepan

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagjai elkötelezettek az iránt, hogy feltárják a kommunista diktatúra által elkövetett bűnöket, és bemutassák a magyar társadalmat ért kollektív traumákat. Milyen szerepet vállal a NEB a jövő generációinak oktatásában?

– Miközben a nagy történelmi folyamatokat kutatjuk, az ismeretterjesztés eszközeit is folyamatosan keressük. Ezek közül az egyik legfontosabb a tanárokkal való aktív kapcsolat, ezért részt veszünk a pedagógus-továbbképzésben az Országgyűlés Hivatalával, a Rákóczi Szövetséggel, a Makovecz Campus Alapítvánnyal és a Magyar Történeti Társulat tanártagozatával együttműködve. Emellett a középiskolásoknak, de az idősebb korosztályoknak is olyan komplex ismeretterjesztő programokat indítottunk, amelyekben a kényszerkollektivizálást, valamint az internálás, a kitelepítés és a titkos munkatáborok történetét dolgoztuk fel, és hamarosan elkezdődik a Kádár-korszak egyházpolitikáját bemutató programunk is. Ezeket elvisszük iskolákba, rendhagyó történelemórákat tartunk, interaktív vetélkedőket rendezünk, és óravázlatokkal, illetve kisfilmekkel igyekszünk segíteni a pedagógusokat a témák feldolgozásában. Fontosnak tartjuk ugyanakkor azt is, hogy arcot adjunk a történelemnek, és személyes történeteken keresztül mutassuk be azt. A közelmúltban ezért adtuk ki Brusznyai Árpádné Honti Ilona naplóját, és ezért készítettük el A magyar hősök című színdarabot is, amely hat, XX. századi önfeláldozó életutat mutat be. Ezek a sorsok segíthetnek a fiataloknak belehelyezkedni az akkori történésekbe, átgondolhatják, ők hogyan döntenének. Hiszen amikor megszűnik a külső szabadság állapota, belül akkor is megmarad az egyén szabadsága és választási lehetősége. Ha mindezt megfelelően tovább tudjuk adni, akkor megteremtjük a kapcsolatot a múlt és a jövő között.

Forrás: Közös szabadságélmény volt 1956 (Magyar Nemzet- 2022.10.22. Szabó Réka Zsuzsanna)


Címkék

1956 1956 hősei Földváryné Kiss Réka