Kötelességünk az emlékezés és az emlékeztetés

  • Megosztás
  • 2015. October 18.

Kötelességünk az emlékezés és az emlékeztetés: ezt diktálja az áldozatot hozó polgártársaink iránti megbecsülés, de erre indít az igazság szeretete is- hangsúlyozta Darák Péter köszöntőjében. A Kúria elnöke hozzátette: a kutatások célja, hogy az igazságszolgáltatás a tények feltárásával tisztelegjen az áldozatok emléke előtt és tárgyilagos ismeretanyaggal járuljon hozzá a múlttal való őszinte szembenézéshez. Utalt arra a márványtáblára, amely a Kúria épületében található, s azoknak a bíróknak a névsora található rajta, akik az 1956-os forradalmat és szabadságharcot támogatták, vagy a megtorlásban való részvételt megtagadták. Darák Péter köszöntőjében többek között kiemelte, hogy a magyar jogásztársadalom közös feladata, hogy fejet hajtson a jogászi értékrendhez hűséges pályatársak előtt, akik inkább vállalták a tisztségükről való lemondást, karrierjük félbeszakítását, mintsem azt, hogy hivatásuk íratlan szabályait megszegjék.

enter image description here

A Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) tavaly indult szerteágazó tényfeltáró programja a közelgő évfordulóra történő méltó megemlékezés-sorozathoz szeretne a maga eszközeivel hozzájárulni. Most a kutatásnak egy fontos, de messze nem végső fázisáról adunk beszámolót- ezt már Földváryné Kiss Réka hangsúlyozta előadásában. A NEB elnöke arról is beszélt, hogy ez egy olyan nagyszabású, többéves program, amely kizárólag széleskörű tudományos-szakmai összefogással valósulhat meg. Ezért kérték fel Mikó Zsuzsannát, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatóját, Zinner Tibor professzort, a Veritas Történetkutató Intézet kutatás vezetőjét, valamint M. Kiss Sándort, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgató helyettesét, hogy az egyes részkutatási programok szakmai irányítását vállalják el.

Összefoglalót most még korai lenne mondani, hiszen egy folyamat kezdetén vagyunk, nem pedig a végén- szögezte le a konferencia zárszavában Polt Péter legfőbb ügyész. Majd hozzátette, hogy egy hosszútávú, fontos programról van szó, amelynek lesznek - s talán már most is vannak - nagyon fontos tanulságai. A továbbiakban azokat a gondolatokat, mondatokat idézte fel, amelyek azon az országos ügyészi konferencián hangzottak el, amelyet 1957-ben tartottak a Legfőbb Ügyészségen.

AZ ESEMÉNYRŐL KÉSZÍTETT VIDEÓ-ÖSSZEÁLLÍTÁS

Kapcsolódó tartalmak:

Közös konferenciát rendez a Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Az 1956-os forradalmat követő megtorlást feltáró kutatási programról tartottak konferenciát

(Fotó: NEB)


Képek


Címkék

konferencia megtorlás