Köszöntő

  • Megosztás
  • 2015. August 27.

Tisztelt Látogató!

Köszöntjük Önt a Nemzeti Emlékezet Bizottságának honlapján!

A Nemzeti Emlékezet Bizottságát az Országgyűlés az Alaptörvény U) cikk (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvénnyel állította fel. A Bizottság törvény szerinti feladata a kommunista diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzése, a kommunista diktatúra hatalmi működésének feltárása, valamint a kommunista diktatúra alatt elkövetett, el nem évülő bűncselekmények elkövetői körének felderítésében együttműködés az ügyészséggel.

A Bizottság elnökét, Földváryné Kiss Rékát és két tagját, Ötvös Istvánt és Soós Viktor Attilát az Országgyűlés titkos szavazással, 2014. február 3-án választotta meg; Bank Barbarát a Magyar Tudományos Akadémia elnöke delegálta, az ötödik bizottsági tag, Máthé Áron pedig az igazságügyért felelős miniszter megbízása alapján tölti be tisztségét. A Bizottság önállóan, minden más szervezettől függetlenül végzi munkáját.

Az elmúlt két és fél évtized során a pártállami múlt feltárására és működésének vizsgálatára vállalkozó történészek, jogászok, politikusok egyaránt jelentős erőfeszítéseket tettek - nemegyszer éles szakmai és közéleti viták közepette - a Rákosi- és Kádár-korszak történeti örökségének bemutatására és értelmezésére. Mindazonáltal, az eddigi eredmények mellett, a kommunista rendszer hatalomgyakorlási mechanizmusainak és változó uralmi viszonyainak számos alapvető kérdése máig tisztázatlan maradt.

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagjait, valamint a munkájukat segítő történész és jogász kutatókat kettős célkitűzés vezérli: elkötelezettek vagyunk, hogy munkákkal hozzájáruljunk a kommunista diktatúra áldozatainak emléke előtti tisztelgéshez, emlékezetük méltó megőrzéséhez; hozzájáruljunk a magyar társadalmat ért veszteségek feltárásához, a korszak generációkon át ható egyéni és kollektív traumáinak bemutatásához.

A legfontosabb párt-, állami- és társadalmi szervek intézménytörténetének és vezető apparátusának rendszerezett feltérképezésével pedig arra a kérdésre keressük a választ: hogyan működtek a mindennapi gyakorlatban a pártállami diktatúra formalizált és rejtett hatalmi mechanizmusai; másként fogalmazva, a különböző döntéshozói és végrehajtói szinteken kik és hogyan érvényesítették a kommunista párt uralmát, a szovjet megszállás kezdetétől egészen a diktatúra bukásáig.

Bízunk benne, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Bizottság munkáját segítő Hivatal tevékenysége közös múltunk mélyebb megismerését és megértését fogja szolgálni.

Földváryné Kiss Réka a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke