Kommunista hatalombirtokosok – 1956

  • Megosztás
  • 2016. February 25.

Folyamatos feltöltés alatt!

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévében elkezdi azon személyek életrajzainak, karrierpályáinak a közzétételét, akik a forradalom kitörésének napjától, 1956. október 23-tól az 1963-as általános amnesztia kihirdetéséig terjedő időszakban a forradalom vérbefojtásában és az azt követő megtorlásban szerepet játszottak. Az itt bemutatott kommunista hatalombirtokosok egy része a hatalmi struktúrából fakadóan, az általuk betöltött funkció révén volt a megtorló gépezet működtetője a szabadságharc leverését követően, míg mások személyükön keresztül, közvetlenül is szerepet vállaltak a megtorlás folyamatában.

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága – amelynek legfontosabb, törvényben előírt feladata a kommunista diktatúra hatalmi működésének feltárása és az erre vonatkozó ismeretek minél szélesebb körben való terjesztése – e területen jelentős alapkutatásokat végez. Ezen – szerteágazó, intézményközi együttműködésben végzett – kutatásaink első eredményeit tesszük közzé 2016. február 25-én, a kommunizmus áldozatainak emléknapján.

Az idei esztendőben, az 1956-os emlékév során, új kutatási eredményeinkkel folyamatosan bővíteni, frissíteni fogjuk a kommunista hatalombirtokosokat bemutató Tudástárunkat.