II. János Pál pápa mint történelemformáló

Mária Rádió - 2019.10. 22. (Bíró Ilona)

  • Megosztás
  • 2019. October 29.
II. János Pál

Hallgassunk meg egy interjút Soós Viktor Attilával, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagjával Szent II. János Pál pápa szerepéről, milyen volt ő, mint egyházfő, politikus és történész.

- Azt szeretném kérdezni először is, hogy hogyan látja Szent II. János Pál pápa szerepét a közép-európai történelem alakulásában? Ismerve az ő írásait, az ő társadalmi tanításait...az ő utazásait, az ezek során előadott beszédeit?

Soós Viktor Attila: -1978 októberében, amikor Karol Wojtila krakkói érseket pápává választották a bíborosok, akkor talán Közép-Európában, de biztosan Lengyelországban nem volt ismeretlen, hiszen már a II. világháború alatt és után fiatalemberként, majd ahogy egyre jobban haladt előre papi hivatásában az egyházi rend különböző fokozataiban nagyon fontosnak tartotta a diktatúrával szembeni kiállást, az egyes embernek, mint Isten teremtményének a védelmét. Azt a gondolatvilágot, hogy a teremtett ember...a teremtett világnak nagyon fontos a védelme, és főleg egy olyan időszakban, amelyben Közép-Európa, benne Lengyelország és természetesen Magyarország is egy elég sajátságos helyzetben volt, hiszen a kommunista diktatúra és annak vezetői minden olyan személyt, akiben ellenséget láttak, velük szemben felléptek. Így tehát amikor 1978 októberében megválasztották, akkor egyfajta zavar, vagy egyfajta kapkodás látható főleg Lengyelországban, de talán Szovjetunióban is. Nem tudták, hogy mire...illetve pontosabban tudták, hogy mire számíthatnak, hiszen ez az eltökéltsége ez ismert volt, ugyanakkor azért egy egészen más helyzetben volt, hiszen a világegyház számos érdekét, szempontját a különböző országok, különböző földrészek szempontjait, az egyes ott élő népek, nemzetek helyzetét kellett figyelembe vennie, amikor egy-egy utazást, egy-egy megnyilatkozását megtervezte. De 30 évvel a kommunista diktatúra összeomlása, a rendszerváltás után biztosan elmondhatjuk azt, hogy neki is komoly szerepe volt abban, hogy az a kétpólusú világrend, és az a Közép-Európát uraló szovjet diktatúra amely 1945-től jött létre, az megszűnt.

Soós Viktor Attila felszólalása Karol Wojtyła krakkói érsek pápává választásának 40. évfordulója alkalmából tartott konferencián

- Köszönöm. Érdekelne különösebben az, hogy hogyan látja, mennyire tudott ő manőverezni eközött a rengeteg érdek között? Nyilvánvalóan nagyon komolyan szembekerült a kommunista világrenddel. Ugye ismerjük az ő merényletének a történetét. Egy picit ha beavatna bennünket ezekbe a körülményekbe...

Soós Viktor Attila: -Ugye 1979-ben eléri azt, hogy hazájába, Lengyelországba látogathat pápaként, és még ezt követően a nyolcvanas években több ilyen látogatásra is sor kerül. A többi kommunista blokk országaiba nem látogathatott el, ugye Magyarországra is 91-ben jött először. De nagyon figyelt, és nagyon figyeltek a Szovjetunió megnyújtott csápjai, az egyes országok kommunista vezetői. Lengyelországban nyilvánvalóan a lengyel Kommunista Párt, illetve az állambiztonság, a belügy, az állami egyházügyi hivatal és különböző pártállami szervek már a látogatást is megpróbálták, a látogatásnak a tényét, az ott....megszólalási lehetőséget tompítani, ugyanakkor II. János Pál nagyon eltökélt volt abban, hogy szólni akar minden lengyelhez, és nemcsak a katolikusokhoz. Nyilvánvalóan a 80as évek eleje a Lech Walesa által elindított Szolidaritás Mozgalom mögött is nagyon komoly támogatóként jelent meg II. János Pál. Vannak különböző vélemények, kutatások, hogy akár anyagilag, akár egyéb módon támogathatta-e .... erre vonatkozó pontos információink nincsenek...Az viszont egy nagyon komoly tény, hogy másképp viszonyult, másképp állt a lengyel kommunista párt az egyházhoz azt követően, hogy II. János Pál pápát választott...vagy Karol Wojtilát választották pápává. Ugyanakkor azért azt is látni kell, ahogy utalt is rá ez a merénylet vele szemben, illetve ha gondolunk arra, hogy azóta már boldoggá avatott Jerzy Popieluszko atya, aki fiataloknak egy meghatározó, mondhatjuk így talán hogy példaképe volt, egy olyan közösségi ember, aki szintén felszólalt a kommunisták túlkapásai, a kommunisták ténykedései ellen. Ugye őt meggyilkolták, tehát látjuk azt, hogy még a 80as években sem riadt vissza a szovjet típusú kommunista világ attól, hogy valakit elhallgasson, vagy megpróbáljon elhallgattatni. Talán érezte, tisztában volt ezzel II. János Pál, de ugyanakkor, ahogy az első szavai 1978 októberében amikor pápává választották és a Szent Péter téren szólt az ott lévőkhöz illetőleg a világhoz, hogy "Ne féljetek!" ez végigkísérte az ő pápaságát, az ő működését, és nemcsak a kommunista diktatúra, hanem a világ szegényei, elnyomott népei, a nehéz sorban élők felé mind-mind megnyilvánult és 1989-90 után az egyre jobban kiépülő globalizmus, a piac, az anyagiasság és számos olyan elvi, ideológiai kérdésben megnyilatkozott, amelyben az ember eltömegesedése, az ember emberi mivoltából való kivetkőzésével szemben természetesen az evangélium, a Szentírás és az egyház tanításának a fényében emelte föl a szavát, mindenkori ember, Isten teremtményének a védelmében.

- Köszönöm. Hogyan látja azt, hogy mennyiben mondható el, hogy II. János Pál pápa, Szent II. János Pál pápa hatással van-e a mai történelemszemléletre is? Tehát mennyire történelem csak a mai politikában az ő gondolkodása? Ha nemcsak a lengyel politikára tekintünk, vagy nemcsak Közép-Európára tekintünk? Vagy azt kell hogy mondjuk, ez valóban közép-európai jelenség maradt a politika színterén?

Soós Viktor Attila: -Szerintem világformáló tényező, és most nem feltétlenül csak az ő közéleti-politikai megnyilvánulásai, hanem az a tanítása, amit pápaként a különböző enciklikákban, megnyilatkozásokban, egy-egy világtalálkozón, szinóduson vagy különböző ünnepeken, szentmiséken mondott szentbeszédeire hogyha gondolunk, akkor egy nagyon-nagyon érzékenyen, a kor a kor dolgaira reflektáló főpásztor volt ő. Nemcsak az a nagy, kiemelkedő ténykedése, lépése az, hogy nagyon sok országba ellátogatott, nagyon komoly lépéseket tett akár az ökumené, akár a korábban az Egyház által elkövetett sérelmek, bűnökben való kiengesztelődés terén, de biztosak lehetünk abban, hogy érdemes újra és újra kézbe venni, olvasni az ő enciklikáit, írásait, hiszen ebből láthatjuk azt, hogy mennyire rajta tartotta a szemét és a kezét a kor történésein, a kor pulzusán, és érezte azt, hogy azt, hogy az emberiségnek szüksége van olyan útmutatásra, olyan gondolatokra, amelyeket elmondott, hiszen azért a XX. század második fele, utolsó harmada egy nagyon felgyorsuló, egy nagyon el...talán mondhatjuk így, elvilágiasodott, elkereszténytelenedett világ köszöntött ránk, és ebben ő a keresztény értékek mellett mindvégig lándzsát tört, és mindvégig azokról az értékekről, azokról a fontos tanításokról beszélt, amelyeket az Egyház kétezer év óta tanít Krisztus földi eljövetele és tanítása után visz tovább, és ez, én azt gondolom, hogy mind a mai napig időszerű, függetlenül attól, hogy már egy lassan 15 éve, hogy eltávozott közülünk és a mennybe van, de az ő tanítása, az ő gondolatai azok ma is időtállóak.

Kapcsolódó tartalom:


Címkék

egyház Soós Viktor Attila