HIT2019 Református egyháztörténeti konferenciák II.

  • Megosztás
  • 2019. October 21.

Október 21-22-én mintegy 60 előadóval kétnapos konferenciát rendez a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara és a KRE Református Örökség Műhelye. A konferencián a legkülönbözőbb történeti megközelítésekből (egyház-, művelődés-, társadalom-, mentalitás-, jog-, kultúrtörténet, néprajz, teológia) vizsgálják a magyar reformátusság közel fél évezredes történetét, lehetőséget adva arra, hogy a különböző tudományágak művelői találkozhassanak és eredményeikről, nézőpontjaikról, kérdésfeltevéseikről eszmét cserélhessenek.

A tudományos ülést Földváryné Kiss Réka, a KRE HTK Egyháztörténeti Kutatóintézet vezetője (a NEB elnöke) nyitja meg, majd előadást tart Vallásgyakorlás mint kulturális ellenállás a református egyházban címmel. Előad továbbá Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese A történelem hasznáról és káráról (G. R. Elton és E. H. Carr vitája a történelemről és az ezredfordulós magyar tanulságok) címmel, valamint Erdős Kristóf, a NEB Hivatalának tudományos kutatója Egy gyülekezettörténeti munka (1964), mint a kulturális ellenállás forrása (Kérdések és lehetséges válaszok) címmel és Isó Gergely (szintén a NEB Hivatalának tudományos kutatója) A bűnbánat mint a szocialista diktatúrának való behódolás eszköze. Párhuzamok a református és az evangélikus kompromisszumpárti egyházpolitikában, 1945–1948 címmel.

További részletek, program


Címkék

konferencia