Feltáruló közelmúlt

Magyar Demokrata 2015. június 17. Ágoston Balázs

  • Megosztás
  • 2015. June 16.

Máig tovább él a hatása annak a nómenklatúrának, amely a Kádár-korszakban megszállta a gazdaságot és a társadalmi élet különböző területeit, így a kultúrát és a médiát. Mindezek feltárása az ebben érintettek érdeksérelmei és ellenérdekű manőverei miatt nehéz és lassú – mondta a Demokratának Földváryné dr. Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke.

– Van-e bármi esély a történelemértelmezés tekintetében igencsak megosztott Magyarországon valamiféle közös múlttudat kimunkálására, különösen az elmúlt 70 év vonatkozásában?

– Különböző tapasztalatok alapján számos múltértelmezés él egymás mellett. Egy egészséges társadalomnak ezt tiszteletben kell tartani, nyílt párbeszéddel igyekezve közös nevezőre jutni. Ugyanakkor a XX. századi magyar történelem meghatározó sorsfordulója volt Trianon, 1944, majd 1945, 1956, később 1989, 1990. Az 1945 utáni időszak vonatkozásában az a NEB feladata, hogy az ezek kibeszéléséhez, megértéséhez elengedhetetlen tényeket feltárja, rendszerezze és bemutassa. A megalakulásunk óta eltelt másfél évben több kiadványt jelentettünk meg, például a Súlypontáthelyezés a diplomáciában című tanulmánykötetünket az 1945-től 1950-ig terjedő időszak külkapcsolatainak történetéről, Csatári Bence munkáját a Tájékoztatási Hivatal 1956–1957-es tevékenységéről, Halmy Kund szemelvényeit a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága Kultúrpolitikai és Művelődéspolitikai Munkaközösségének 1976 és 1988 közötti irataiból, illetve Borvendég Zsuzsannának a KGB egyik fedőszerve, a Nemzetközi Újságíró Szervezet magyar kapcsolatairól szóló könyvét. Meg kell említenem, hogy volt olyan kiadványunk, amelynek kapcsán egykori érintettek részéről burkolt vagy nyílt fenyegetések érkeztek, egyesek pert helyeztek kilátásba, mások nem reagálnak a megkeresésekre. Ez is azt jelzi, hogy igenis nagy szükség van a közelmúlt feltárására. A tudományos kutatás mellett ugyancsak hangsúlyt fektetünk a tudományos igényű ismeretterjesztésre. Ennek jegyében honlapunkon megkezdtük a kommunista párt legfontosabb vezető testületeiben szerepet vállalt személyek életrajzainak közzétételét, illetve az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával együttműködve a politikai rendőrség vezetői közül a még hiányzó életrajzok feltárását. Az ismeretterjesztés modern eszközeivel fordulunk a legfiatalabb korosztályok felé, ilyen például az 1945-ös esztendő történéseit bemutató, „nulla év” című internetes felületünk.

A teljes cikket a Magyar Demokrata 2015. június 17-én megjelent számában olvashatják.