Egyháztörténeti helyzetek teológiai tanulságai

  • Megosztás
  • 2023. September 18.

Földváryné Kiss Réka előadást tart a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkésztovábbképzési programjának keretében.

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Egyháztörténeti Tanszék tanszékvezetője előadásában megvizsgálja, hogy a 20. században milyen viszonyok határozták meg a Magyaroroszági Református Egyház és az állam kapcsolatát, rávilágít az egyházvezetés és a gyülekezeti lelkipásztorok szerepére az állam-egyház viszonyban, és kitér arra is, hogy milyen hatást gyakorolt mindez egyik és másik félre, a gyülekezetekre, illetve az evangélium hirdetésének lehetőségeire.

Az Egyházkerület az eseményről a következő tájékoztatást adja (részlet): […] Jelen képzéssel olyan egyháztörténeti folyamatokat hozunk közel, melyek lényege közel áll a mai egyházi küzdelmeinkhez. Szeretnénk ezeket megvizsgálva, a következményeiket megismerve segítséget kapni a mi jelenkori kérdéseinkhez. A teológiai reflexiók, egyháztörténeti tényfeltárás, a szembenálló felek érveinek és motivációinak megmutatása kapaszkodókat adhat a mai egyházi küzdelmeinkben. […]

Időpont: 2023. szeptember 18., hétfő, 9:30-15:30

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara, Ráday-ház / Tóth Kálmán terem, Kisdíszterem, I. emelet (1092 Budapest, Ráday u. 28.)


Címkék

Földváryné Kiss Réka előadás