Az MTA BTK-NEB Vidéktörténeti témacsoportja módszertani műhelykonferenciát tartott

2015. február 3.

  • Megosztás
  • 2015. February 02.

A témacsoport tanácskozására a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének Tanácstermében került sor. Az Ö. Kovács József irányításával 2014. szeptember 1-jén elindult ötéves kutatási projekt súlypontját az 1940-es évektől bekövetkezett struktúraváltoztató jelentőségű társadalomtörténeti események vizsgálatára helyezi. A műhelykonferenciát Ö. Kovács József vezette, azon pedig részt vett Fodor Pál az MTA BTK főigazgatója, Kiss Réka a NEB elnöke és Máthé Áron a NEB tagja is. A referátumok sorát Horváth Gergely Krisztián nyitotta, betegsége okán Kovács I. Gábort képviselve. A témacsoport munkatársaként a NEB kutatója Galambos István, Hajagos Csaba történész-muzeológussal (Kecskeméti Katona József Múzeum) együtt adott elő. Referátumukban párhuzamosan vizsgálták Keszthely és Kecskemét 1945-ös példáján a földtulajdont, mint politikai, társadalmi és gazdasági kérdést. A témacsoport további kutatói Székesfehérvárról, Veszprémből, Zalaegerszegről, Miskolcról és Budapestről érkeztek és beszámoltak folyamatban levő kutatásaikról, kiemelve azok módszertani tanulságait.


Képek


Mellékletek


Címkék

Máthé Áron