Az MSZMP KB Adminisztratív Osztálya, 1956–1966

  • Megosztás
  • 2016. February 24.

Az MSZMP KB Adminisztratív (1967-től Közigazgatási és Adminisztratív) Osztálya (AO) látta el az állam- és közbiztonság, a honvédelem, az igazságszolgáltatás, az államhatalmi és az államigazgatási szervek pártirányítását és ellenőrzését. A Kádár-korszakban elsősorban a pártközpont ezen osztálya irányította a politikai rendőrség munkáját, illetve készített jelentéseket az állambiztonsági szervek munkájáról is (a kémelhárítási és a hírszerzési ügyekben nem gyakorolt ellenőrzést, „csak” a belső elhárítás felügyeletét látta el). Az AO célja az volt, hogy az általa ellenőrzött szervekben (Honvédelmi Minisztérium, Belügyminisztérium, Igazságügyminisztérium, Ügyészség, Legfelsőbb Bíróság, Egészségügyi Minisztérium, Munkásőrség, Magyar Partizán Szövetség, Magyar Honvédelmi Sport Szövetség, Magyar Vöröskereszt, Magyar Jogász Szövetség és a sportszervek) érvényesüljön az állampárt irányvonala. 1959-ben az egészségügyi és az állami sportszervek kikerültek az osztály hatásköre alól, figyelmét innentől kezdve szinte teljesen az erőszakszervezetek és az igazságszolgáltató szervek pártellenőrzésére fordíthatta a három alosztályból (belügyi, honvédelmi és igazságügyi) álló testület.