Az állambiztonság vezetői, 1956–1962

  • Megosztás
  • 2016. February 22.

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával, az ún. szocialista korszakban működött titkosszolgálatok iratanyagának őrzőjével és kezelőjével együttműködve célul tűzte ki az 1956-os forradalmat követő megtorlások és a berendezkedő Kádár-rendszer egyik legfontosabb rendészeti szervének, a szabadságharc leverése után újjászervezett, és az 1957. április-májusra véglegessé vált struktúrában 1962. augusztusig a Belügyminisztérium II. Főosztályaként működött, politikai rendőrség felépítésének és személyi állományának bemutatását.

Jelen összeállításunkban a nyilvánosság elé bocsájtjuk a Politikai Nyomozó Főosztály vezetőinek pályaképét. Az életrajzi adatok főleg az ÁBTL-ben őrzött személyi anyagokon, állományparancsokon, valamint a már megjelent kiadványokon alapulnak, csak esetlegesen terjednek ki az adott személy állambiztonsági munkakörön kívüli foglalkozására, beosztásaira, tevékenységére. A most közzétett állambiztonsági pályaképek olvasásakor, használatakor nem hagyható figyelmen kívül, hogy ezek egy folyamatos kutatás aktuális állapotát tükrözik, sem lezártnak, sem véglegesnek nem tekinthetőek. A kutatás előrehaladtával bizonyos adatok módosulhatnak, az egyes életrajzokat az esetlegesen felbukkanó új dokumentumok információtartalmának fényében pontosítjuk.


A pályaképeket készítették: Benefi Géza, Kis-Kapin Róbert, Sarnyai Gábor, Simon István, Tóth Eszter.