Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvény módosításáról szóló javaslat

  • Megosztás
  • 2015. September 14.

2015. évi … törvény az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvény módosításáról

1.§

Az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvény 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

“(2) A semmisség igazolása iránti eljárásra a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) XXIX. fejezete szerinti Különleges eljárásoknak a Be. 555. § (2) bekezdésében meghatározott általános rendelkezései irányadók az alábbi eltérésekkel:

a) az eljárás megindítását a terhelt halála után bárki indítványozhatja;

b) Be. 555. § (2) bekezdésének e) pontja nem alkalmazható;

c) az a) pont esetében a bíróság határozata ellen a hozzátartozó és az eljárást indítványozó is fellebbezhet;

d) a Kúriának az igazolást megtagadó határozata ellen fellebbezésnek nincs helye;

e) Be. 555. § (2) bekezdésének d) pontjában foglalt eljárás megszüntetési ok nem alkalmazható;

f) a bűnügyi költséget az állam viseli.”

2.§

Jelen törvény a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Nemzeti Emlékezete Bizottsága a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló 2013. évi CCXLI. törvény 1. § (4) bekezdése alapján jogalkotási javaslattal fordult az Országgyűléshez, amelyben lengyel példára kezdeményezte a már elhunyt kommunista bűnösök által elkövetett bűncselekmények vizsgálatának lehetővé tételét.

Jelen módosítás célja annak biztosítása egyrészt, hogy az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvény („Lex. Tóth Ilona”) alapján indított, a törvény hatálya alá tartozó elítélések semmisségének megállapítására irányuló eljárásokat – az eddigi indokolatlan szűkítést megszüntetve – bárki indítványozhassa, másrészt, hogy a korábban megállított tényállást hivatalból vizsgálni kelljen.

Utóbbit azt teszi szükségessé, hogy a Lex. Tóth Ilona alá tartozó ügyekben politikai indokból ugyan, de formálisan köztörvényes bűncselekmények elkövetése miatt vonták felelősségre az érintett személyeket. A megállapított tényállások talaján pedig sok esetben nem lehetséges az ítéletek semmisségének kimondása.

Ezekben az esetekben az érdemi rehabilitációhoz a megállapított tényállások felülvizsgálata is szükséges, amit viszont a Lex Tóth Ilona jelenlegi formájában nem tesz egyértelműen lehetővé. A módosítás jogtechnikai változtatást is tartalmaz. A törvény hatályba lépése óta eltelt időben hatályba lépett az új Be., emiatt a hivatkozások áttekintése is szükségessé vált.

Részletes indokolás

Az 1.§ -hoz

Az általános indokolásban megfogalmazott jogpolitikai célok elérése érdekében az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvény 2. § (2) bekezdésének módosítása szükséges. Jelen § tartalmazza továbbá az új Be. hatályba lépése miatt szükséges módosításokat is.

A 2.§ -hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. A harminc nappal eltolt hatályba lépés elegendő felkészülési időt biztosít az érintetti kör számára.


Mellékletek