A legvidámabb barakk? Vidéki életképek Magyarországról és Erdélyből az 1960–70-es évekből című konferencia

  • Megosztás
  • 2019. November 06.
Konferencia meghívóképe

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont közös Vidéktörténeti Témacsoportja konferenciát tart „A legvidámabb barakk? Vidéki életképek Magyarországról és Erdélyből az 1960–70-es évekből" címmel.

Sárospatak, Sárospataki Református Teológiai Akadémia, 2019. november 7–8.

PROGRAM

November 7. csütörtök

13.45 Füsti-Molnár Szilveszter, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia rektorának köszöntője

Egyházi mozgásterek – értékváltozások a lokális társadalmakban

14.00–14.30 Nagy Károly Zsolt (református teológus, kulturális antropológus, PhD, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézete, Sárospataki Református Teológiai Akadémia): „Érzem, hogy idegen vagyok…” A kulturális ellenállás formálódása egy református lelkészi csoportban az 1960-as években 14.30–15.00 Pál János (unitárius lelkész, Homoródszentmárton, egyháztörténész, PhD): Egyházközségi élet a romániai államszocializmus idején. Esettanulmány a Homoródszentmártoni Unitárius Egyházközségről 15.00–15.30 Völgyesi Orsolya (történész, PhD, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet): Egy rendőrségi vizsgálat tanulságai. Mezőfalva az 1960-as években

15.30–15.50 Szünet

15.50–16.20 Kovács Áron (történész, PhD, Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei): Egy szamizdatszerkesztő mindennapjai. Hálózatépítés és munkaszervezés dr. Nádosy Ferenc illegális lapkiadói műhelyében 16.20–16.50 Nagy Mihály Zoltán (történész, levéltáros, PhD, Bihar Megyei Levéltár, Nagyvárad): A kollektivizálás mint erkölcsi probléma. A kollektivizálás egyházi értelmezése a gyulafehérvári egyházmegyében 16.50–17.20 Horváth Gergely Krisztián (társadalomtörténész, PhD, BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoport): A kommunista rendszer keresztény kritikájának határai az 1960–70-es években. Dr. Kőgl Lénárd homíliái 17.20–18.00 Vita

November 8. péntek

„Kalásza, virága nékünk terem…”

9.00–9.30 Ö. Kovács József (történész, levéltáros, DSc, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára): A kollektivizálás utáni agrártársadalom adóztatása 9.30–10.00 Oláh Sándor (társadalomkutató, KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, – Csíkszereda): Munkaszervezés, köztulajdon, egyéni érdekek az Udvarhely rajoni kollektív gazdaságokban az 1960-as években 10.00–10.30 Ritter György (történész, doktorjelölt, Pécsi Tudományegyetem, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára): Magyarországi németek az Észak-Dunántúlon a jogfosztások és a kollektivizálás után

10.30–10.45 Szünet

10.45–11.15 Czetz Balázs (történész, levéltáros, PhD, MNL Fejér Megyei Levéltára): Az új gazdasági mechanizmus hatása a Fejér megyei termelőszövetkezetekre 11.15–11.45 Csikós Gábor (történész, PhD, BTK–NEB Vidéktörténeti Témacsoport): Modernizált vagy traumatizált vidék? 11.45–12.15 Vita

12.15–13.15 Ebédszünet

Hálók és hálózatok

13.15–13.45 Szima Viktória (levéltáros, MNL Fejér Megyei Levéltára): Tervek és tények. Fejér megye művelődésügye 1960 és 1980 között 13.45–14.15 Galambos István (történész, PhD, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala): Állambiztonsági játszmák kisvárosi miliőben. Az 1956-os forradalmárok megfigyelése és beszervezése Várpalotán 14.15–14.45 Bartha Ákos (történész, PhD, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet): A „kisegítő honvéd karhatalom” (kiska) ellenállóinak 1945 utáni élettörténete 14.45–15.30 Vita, a konferencia zárása

Konferencia meghívó_1.

Konferencia meghívó_2.


Címkék

konferencia