A katonai felső vezetés, 1956–1960

  • Megosztás
  • 2016. February 24.

Összeállításunk a katonai felső vezetést mutatja be a megtorlás időszakában, 1956. november 4-től 1960. május 17-ig, Münnich Ferenc, illetve Révész Géza minisztersége idején. Részint áttekintjük – táblázatos formában – a Honvédelmi Minisztériumban vezető beosztást betöltött személyeket, részint ismertetjük a legfontosabb, vezető pozíciót betöltött személyek pályarajzát.

A további táblázatok betekintést nyújtanak a honvéd karhatalom vezetői állományába, néhol egészen szakaszparancsnoki szintig, illetve áttekintik az 1956. november–1960. május közötti időszakban a minisztérium és a legfontosabb alakulatok pártbizottsági titkárait, illetve a Honvédelmi Minisztérium politikai apparátusának vezetőit és az alakulatok politikai helyetteseit.

A legjelentősebb katonai vezetők közül Révész Géza, Uszta Gyula, Ilku Pál, Gyurkó Lajos és Martics Pál ebben az időszakban a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának tagjai is voltak, így az ő életrajzuk abban az összeállításunkban olvasható.


A szócikkek elkészítésében részt vettek a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Katonai Munkacsoportjának tagjai: Illésfalvi Péter, Maruzs Roland, Okváth Imre, Trieber Péter, Tulok Péter, valamint Gulyás Martin.