A forradalom 60. évfordulójához kapcsolódó megemlékezések, sajtószereplések

NEB- 2016.10.23.

 • Megosztás
 • 2016. November 19.
Forrás: Fortepan

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódva a Nemzeti Emlékezet Bizottságának (NEB) tagjai, valamint történész-kutatói több eseményen vettek, vesznek részt. (Összefoglaló)

Emlékülés az 1956. október 25-i Kossuth téri sortűz áldozatainak tiszteletére

Az 1956. október 25-i, Kossuth téri sortűz áldozatainak tiszteletére rendezett szakmai konferenciát az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2016. október 25-én az Országházban. Köszöntőt mondott Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, a konferencia előadói voltak: Schmidt Mária, Földváryné Kiss Réka, Horváth Miklós, Kedves Gyula, M. Kiss Sándor, Rainer M. János, Soós Viktor Attila, Szakolczai Attila, Tulipán Éva. A két szekcióülés levezető elnöke Varga Zsuzsanna, illetve Szakály Sándor volt.

További részletek:

_____________________________________________________________

A forradalom hatvanadik évfordulójának alkalmából tartott konferencia a Kúria, a Legfőbb Ügyészség és a NEB szervezésében

Példamutató ma is azoknak a bíráknak a kiállása, akik szembeszegültek a diktatúrával – hangzott el az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából Emlékezés és emlékeztetés II. címmel rendezett október 5-i konferencián Budapesten, a Kúrián.

További részletek:

_____________________________________________________________

Ikerválságok – Szuez és a magyar forradalom 1956-ban 

A szuezi válság és Magyarország 1956 címmel nemzetközi konferenciát rendezett a Veritas Történetkutató Intézet és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága november 18-án a Magyar Nemzeti Múzeumban. A tanácskozáson a szakértők a magyar forradalom és szabadságharc, valamint a szuezi válság összefüggéseit vizsgálták.

További részletek:

- Az ülés programja

_____________________________________________________________

Az InfoRádió Aréna című műsorában beszélgetés a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökével

Az 1956-os forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás halálos ítéleteinek többségét nem jogot végzett bírók mondták ki - húzta alá Földváryné Kiss Réka az InfoRádió Aréna című műsorában október 20-án. „Ezek között a pályaképek között van olyan, akit polgári bíróként akarnak büntetőügyekbe belevinni és végigcsináltatni vele a megtorlást és próbál kibújni és azt mondani, hogy én ebben járatlan vagyok, nem vagyok felkészült, nem tudok ebben részt venni és elbocsájtják és vannak bizony olyanok, akik végig csinálják az '50-es éveket, nagyon súlyos ítéleteket hoznak, tehát benne vannak a törvénysértésekben és mégis azt mondják, hogy nem" - mondta Földváryné Kiss Réka.

További részletek:

_____________________________________________________________

Nemzetközi hatását tekintve november negyedike meghatározóbb dátum október huszonharmadikánál- beszélgetés a NEB elnökével aZ InfoRádió Aréna című műsorában

Október 23-a egy közös, egyetemes szabadságkód. Először fordult elő a kelet-európai szovjet blokk történetében, hogy egy nép ennyire markánsan szembefordul a szovjet rezsimmel. Előtte is voltak kísérletek, de az, hogy egy társadalom fegyverrel fordult szembe, először fordult elő, és óriási sokkot okozott a Szovjetuniónak - mondta Földváryné Kiss Réka. A NEB elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy a magyarországi szovjet intervenció még sok nyugaton élő baloldali értelmiségit is a rendszer ellen hangolt. A magyar forradalom sorsa azonban már október végén eldőlt Moszkvában - hangsúlyozta a kutató.

További részletek:

_____________________________________________________________

Milyen hatással van a mai emberekre '56?

Az ATV Start október 21-i reggeli adásában a NEB elnöke többek között arról beszélt, hogy milyennek látják az 1956-os forradalom eseményeit a mai fiatalok.

További részletek:

_____________________________________________________________

Forrás: Fortepan

Előadás a George Washington Egyetemen

Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke november 3-án, csütörtök este - a washingtoni Victims of Communism Memorial Foundation meghívására - egy panelbeszélgetés keretében előadást tartott a George Washington Egyetemen. A mintegy nyolcvanfős hallgatóság előtt az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről adott átfogó összegzést. A panelbeszélgetés főelőadója John Lukacs történész volt.

További részletek:

Panelbeszélgetés

Panelbeszélgetést tartottak november 4-én a washingtoni Victims of Communism Memorial Foundation egyik termében, amelyen részt vett Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke is. Ezekben a napokban több eseményt is szervezett a VOC, a rendezvénysorozata programjainak témája mindannyiszor az 1956-os forradalom és szabadságharc volt. A beszélgetés másik meghívott résztvevője Charles Gati politológus professzor.

További részletek:

_____________________________________________________________

Nemzetközi konferencia Moszkvában

Nemzetközi konferenciát tartottak Moszkvában az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézete, a Moszkvai Magyar Kulturális, Tudományos és Tájékoztatási Központ, valamint a Moszkvai Magyar Levéltári Intézet szervezésében november 16-án és 17-én. Az ülés résztvevőit Balla János, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete köszöntötte az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából. A tudományos tanácskozás magyar előadói között szerepelt Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke is.

További részletek:

_____________________________________________________________

A Közép-Európa és 1956 – Írók a forradalomban című emlékülés

Az írók forradalomban betöltött szerepéről rendeztek emlékülést október 29-én az Országházban, a Magyar Országgyűlés, a Lakiteleki Népfőiskola és a Magyar Írószövetség közös szervezésében.Kövér László, az Országgyűlés elnöke arról beszélt, hogy 1945 után a „magyar írástudók" közreműködése is szükséges volt a magyar kommunista rendszer kialakításához és megszilárdításához, ahogy az írástudói hűség kellett az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzeti tudatosságához és eszmei örökségének megóvásához is. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke azt hangsúlyozta, hogy az emlékülés illeszkedik azon rendezvények sorába, amelyek célja, hogy a nemzet tudatában méltó helyen és tartalommal rendeződjön az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc.

Az emlékülésen felszólalt mások mellett: Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek; Bíró Zoltán, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) főigazgatója; Buda Ferenc költő, műfordító; Földváryné Kiss Réka, a NEB elnöke; Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész; Mács József író, M. Kiss Sándor, a RETÖRKI főigazgató-helyettese; Rózsássy Barbara költő, író; Salamon Konrád történész; Schmidt Mária, az 1956-os Emlékbizottság kormánybiztosa; Sergius Sterna-Wachowiak, a Lengyel Írók Egyesületének elnöke; Szakolczay Lajos irodalomtörténész; Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke.

További részletek:

_____________________________________________________________

Emlékülést tartott a Magyarországi Református Egyház Zsinata

„1956-ban egy pillanatra fölnyílt a történelem és önmagán túlra, nagyobbra mutatott" – mondta Bogárdi Szabó István dunamelléki református püspök a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának október 14-i ünnepi ülésén, amelyen megemlékeztek a hatvan évvel ezelőtti forradalom és az azt követő megtorlás hőseiről, áldozatairól és üldözötteiről. „A látható egyház hivatalos szintje alatt, búvópatakként élt egy másik eklézsia, amely tudás-, bizalmi és hitből fakadó szolidaritási háló is volt" – mondta Földváryné Kiss Réka történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, aki a református egyház '50-es évekbeli meghurcoltatásáról és a református keresztyén emberek, közösségek helytállásáról tartott előadást. Erdős Kristóf történész Gulyás Lajosról, a forradalom tisztaságáért az életét kockáztató, majd később mártírhalált halt dunántúli református lelkipásztorról emlékezett meg, Dávid Gyula kolozsvári irodalomtörténész pedig az '56-os budapesti forradalom romániai következményeit ismertette.

További részletek:

_____________________________________________________________

A Heti Válasz összeállítása a megtorlásban résztvevő bírákról és ügyészekről

„Az 1956 utáni megtorlás eszköze az igazságszolgáltatás volt. A csütörtöki Heti Válasz névvel, életrajzzal és eddig nem publikált arcképekkel mutatja meg a vérbírákat és terrorügyészeket. Kiknek a sorsáról döntöttek kommunista aktivisták, akiknek nemhogy jogi diplomájuk, de még érettségijük sem volt? (...) „Ahogy Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke lapunknak mondja, a hatvanas évekre 1956-ot tabusították, az életrajzokból kikopott a megtorlásban játszott szerep, a hetvenes évektől pedig már mindenki felejteni szerette volna, mi is történt. (...) Az összeállításban szerepelnek azok is, akik nem voltak hajlandóak részt venni a terrorítélkezésben, és ezért súlyos árat fizettek. Hogyan lett a Mindszenthy-per egyik bizonyítékát szállító bankárból a Legfelsőbb Bíróság forradalmi bizottmányának elnöke? Melyik vérvádba dolgozott be a rendszerváltás utáni sztárügyvéd? Melyikhez a MÉH későbbi jogtanácsosa? S ki az, aki hét embert akasztatott fel egyetlen ügyben, majd a főváros egyik első butikosává vált? Vérbírák, akik zokogva gyónták meg időskorukban a bűneiket, és akik a halál kapujában is helyesnek gondolták a tetteiket."

További részletek:

_____________________________________________________________

Milyen iratokat rejtenek a levéltárak (Magyar Idők)

Sokan komoly reményeket fűznek ahhoz, hogy ha egyszer megnyílnak az eddig elzárt archívumok, az 1956-os forradalom és szabadságharc leveréséről és megtorlásáról is többet tudunk meg. A történészek azonban figyelmeztetnek: nem szabad illúziókat táplálnunk. Ugyanígy kevéssé valószínű, hogy jelenlegi ismereteinket alapvetően írnák át a nemzetközi szervezeteknél, más országokban található dokumentumok, hiszen eddig is tudtuk, hogy a nyugati államok – bár üdvözölték a magyar nemzet felkelését – a frázisokon túl vajmi keveset tettek azért, hogy a Szovjetunió elálljon a szabadságharc vérbe fojtásától. Interjú a Magyar Időkben a NEB elnökével.

További részletek:

_____________________________________________________________

A diktatúra nem tudta elfojtani az emlékezést (Magyar Idők)

A szabadságharcos szájhagyománynak egyre több látható, hallható eredménye van. Egyre több igaz történet kerül a felszínre, ami segít helyükre tenni a még hiányzó mozaikkockákat – számoltak be róla a lapunk által megkérdezett történészek, M. Kiss Sándor, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (Retörki) főigazgató-helyettese és Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) elnöke.

További részletek

_____________________________________________________________

Egy varázslatos forradalmár győzelme (Magyar Idők)

Sok legendás alakja volt az ötvenhatos forradalomnak, de talán Obersovszky Gyula az, akiben leginkább egyesültek mindazon vonások, amik a népmozgalmat naggyá tették. Beszélgetés M. Kiss Sándorral, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet főigazgató-helyettesével és Földváryné Kiss Rékával, a NEB elnökével....

További részletek:

_____________________________________________________________

„Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatása a magyar rendszerváltoztatásra" – konferencia

A forradalom 33 éven át, egészen a rendszerváltásig meghatározta a magyar valóságot, teljesen nyilvánvalóvá tette a kommunista rendszer illegitimitását és meghatározta a magyar identitást – hangsúlyozta Martonyi János egyetemi tanár, a Demokrácia Központ Közalapítvány kuratóriumának elnöke. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának munkatársa, Tölgyessy Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy a kelet-európai átalakulások közül azok voltak igazán sikeresek, ahol azokból a társadalom is kivette a részét. Míg Észtországban vagy Csehszlovákiában 90 százalék feletti részvétel volt az első szabad választásokon, addig Magyarországon csupán a 60 százalékot haladta meg. Kónya István, az Antall-kormány belügyminisztere, volt MDF-es politikus szerint az embereknek rossz a véleménye a rendszerváltásról, az illúziók nem váltak valóra, “kicsit előbbre is tarthatnánk”, de ezért nem 1989 a felelős, hanem ami utána következett.Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke elődadásában felvetette: vajon az értelmiség mindig képviselte-e 56 sokszínűségét, hiszen nemcsak a második nyilvánosságban élt a forradalom emléke, de például Nagy Gáspár versei, Kósa Ferenc, Sára Sándor vagy Jancsó Miklós filmjei is a forradalmat idézték föl. Rainer M. János egyetemi tanár a demokratikus ellenzék 1956-hoz fűződő viszonya kapcsán kiemelte: a forradalom a morális alapot jelentette a Kádár-rendszerrel való szembenállásban. 1956 emlékezetét őrizték többek között a demokratikus ellenzék szamizdat kiadványai, repülő egyeteme és a Bibó-emlékkönyv – mondta.

További részletek:

_____________________________________________________________

Látogatóközpont avatása a Rákoskeresztúri Újköztemetőben

Felavatták a Rákoskeresztúri Újköztemetőben az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából épített látogatóközpontot ma délután. Az intézmény nemzeti emlékhely, amely egyebek mellett az ott nyugvó '56-osok történetét mutatja be. Az interaktív tartalmak összeállításában egy történészbizottság vett részt, amelynek elnöke Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, további tagjai pedig Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, Zinner Tibor, a Veritas Történetkutató Intézet kutatócsoport-vezetője, Rainer M. János, az OSZK 1956-os Intézet osztályvezetője és Gyarmati György, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója.

További részletek:

_____________________________________________________________

Megemlékezés az '56-os forradalom 60. évfordulója alkalmából Debrecenben

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága a Kúriával és a Legfőbb Ügyészséggel indított kutatási programot a megtorlások igazságügyi dokumentumainak rendszerezett feltárására. A kutatási eredményekről volt szó a debreceni Méliusz Benedek Elek Fiókkönyvtárában tartott megemlékezésen. Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, Zinner Tibor, a Veritas Történetkutató Intézet kutatócsoport-vezetője és M. Kiss Sándor, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum főigazgató-helyettese számolt be a kutatási eredményekről.

További részletek:

_____________________________________________________________

Tudományos konferencia az 1956-os magyar forradalom és Csehszlovákia címmel

Az 1956-os magyar forradalom és Csehszlovákia címmel tudományos konferenciát tartottak a Pozsonyi Magyar Intézetben. Az eseményen előadást tartott többek között Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, Az 1956-os forradalom jelentősége címmel

További részletek:

_____________________________________________________________

Arcok '56-ból: sorozatbevezető interjú az InfoRádióban

1956 sokszínű, és számos tekintetben Magyarország 20. századi történelmének esszenciája - véli a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke. A szervezet az '56 után halálra ítéltek peranyagait dolgozza fel, és igyekszik hű képet festeni a forradalom hétköznapi hőseiről. Az InfoRádió 56 hétköznapon keresztül mutatja be egy-egy később halálra ítélt forradalmár életútját a NEB-bel közös készítésű műsorban. A témáról a műsort szerkesztő Seres Gerda beszélgetett Földváryné Kiss Rékával, a bizottság elnökével.(...)

További részletek:

_____________________________________________________________

Keresztény Értelmiségiek Szövetségének megemlékezése Miskolcon

A KÉSZ miskolci csoportja megemlékezést tartott az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából október 18-án. Ünnepi beszédet mondott Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke.

További részletek:

_____________________________________________________________

Történelmi előadás Agárdon

Az agárdi Chernel István Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában tart történelmi előadást Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke Tóth Ilonáról, akit az 1956-os forradalom utáni megtorlás során kivégeztek.

További részletek:

_____________________________________________________________

'56/60 címmel tudományos konferencia Kecskemét

Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke „A vidéki forradalom és Dr. Szobonya Zoltán” címmel tartott előadást Kecskeméten, a Bács-Kiskun ’56/60 tudományos konferencián.

További részletek:

_____________________________________________________________

Tények a családi legendáriumhoz, ’56-ról

Tények a családi legendáriumhoz, ’56-ról címmel, hat előadásból álló sorozattal emlékezik idén a Bács-Kiskun megyei Szank község az 1956-os eseményekre. A kevésbé ismert tények mellett a korról is szeretnének élethű képet adni az érdeklődőknek a szervezők, a sorozat sokszínű előadóival. Elsőként 2016. szeptember 8-án, a szanki Művelődési Házban Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke Nyitott kérdések az 1956-os forradalom és szabadságharc történetében címmel indította el a sorozatot.

További részletek:

_____________________________________________________________

„Budapesti évfordulók 1866, 1946, 1956” című konferencia a Budapest Főváros Levéltára szervezésében

„Budapesti évfordulók 1866, 1946, 1956” címmel rendezett konferenciát Budapest Főváros Levéltára november 15-én, hétfőn. Az eseményen a Tóth Ilona-perről tartott előadást Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke. Bemutatták az ülésen Szakolczai Attila könyvét is, amelyet e témáról írt.

További részletek:

_____________________________________________________________

Forrás: Fortepan

„Pokol és Menny. Mélységek és magasságok az 1956-os forradalomban”

A „Pokol és menny. Mélységek és magasságok az 1956-os forradalomban” című konferencián - október 21-én -, Hódmezővásárhelyen az Emlékpontban az ország neves szakemberei, kutatóintézetek történészei taglalták az októberi eseményeket. Előadást tartott - többek között - Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke Megtorlások Magyarországon 1956 után és Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese Kommunizmus és nemzeti eszme - avagy „lehet-e nemzetiszínű gatyamadzag a kommunistán”? címmel. A szekcióülésen Hajagos Csaba Ártatlanul bezárva. A kömpöci Túri Mihály 31 évig tartó kálváriája, míg Gulyás Martin „Szocializmust építő társadalmi-gazdasági politikát, de ugyanakkor nemzeti függetlenséget akarunk” A munkástanácsok helye 56 eszmei palettáján címmel tartott előadást.

További részletek:

_____________________________________________________________

„1956: a szabadságharc, amely megváltoztatta a hidegháborút”

Egész napos konferenciát tartottak „1956: a szabadságharc, amely megváltoztatta a hidegháborút” címmel október 11-én és 12-én az amerikai Nemzetvédelmi Egyetemen. A megnyitó beszédet dr. Simicskó István honvédelmi miniszter tartotta, hangsúlyozva: 1956-ban a magyar nemzet egy folyamatot indított el, s bár akkor a küzdelmet leverték és megtorolták, de 1989-90-ben sikerült végleg kivívni a szabadságot és a függetlenséget. Az eseményen jelen volt, s az előadók között volt Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese.

További részletek:

_____________________________________________________________

Beszélgetés a NEB elnökhelyettesével 1956. november 4-ről a HírTV műsorában

Az 1956. november 4-i szovjet támadásra emlékezve Máthé Áronnal, a NEB elnökhelyettesével beszélgettek a HírTV Magyarország élőben című műsorában.

További részletek:

_____________________________________________________________

Állami megemlékezése november 4-én a forradalom és szabadságharc áldozatairól

„Forradalmunk új irányt adott a történelem menetének, alapjaiban rengetve meg az addig rendíthetetlennek hitt szovjet birodalmat” – hangsúlyozta Áder János. A forradalom utáni megtorlásról a köztársasági elnök úgy fogalmazott: azok, akik Szabó Jánost, Dudás Józsefet, Iván Kovács Lászlót, Tóth Ilonkát, Mansfeld Pétert, Angyal Istvánt, Nagy Imrét, Maléter Pált, Gimes Miklóst és velük együtt magyarok százait küldték a vesztőhelyre, egytől egyig elárulták Magyarországot és a magyar szabadságot. A megemlékezésen a Nemzeti Emlékezet Bizottságát Máthé Áron elnökhelyettes képviselte.

További részletek:

_____________________________________________________________

B.I.C. nemzetközi filmfesztivál és diákkonferencia 1956-ról

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2016. október 14-én Behind Iron Curtains címmel nemzetközi filmfesztivált és diákkonferenciát rendezett a budapesti Puskin moziban. A rendezvény célja a kommunista időszak közép-kelet-európai mindennapjainak bemutatása és közelebb hozása volt a ma fiatal generációihoz. Az ez alkalomra a diákok által a korszakról készített kisfilmeket zsűri véleményezte, melynek döntése alapján került sor a nyertes munkák bemutatására. A díjakat dr. Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes államtitkára és Buglya Sándor, a Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti Tagozatának vezetője adta át. A díjátadót követően filmvetítésekre és kerekasztal-beszélgetésekre került sor. A szervezők részéről az eseményt moderálta Szári Norbert Gergely, a NEB tudományos kutatója.

További részletek:

_____________________________________________________________

'56-osok találkozója Lentiben - Konferencia 1956-ról

Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese előadást tartott a Honismereti Egyesület által, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett konferencián, Lentiben.

Kapcsolódó információk:

_____________________________________________________________

Újbudai '56-os megemlékezés-sorozat nyitóelőadása

A NEB elnökhelyettese, Máthé Áron tartott előadást „Szabadságharc és megtorlás: 1956 rejtett története" címmel 2016. október 6-án 18 órakor a MALOM Közösségi Tér és Galériában. Az 1956-os szabadságharc és forradalom jubileumi ünnepségsorozat első rendezvényén Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese beszédében többek között kiemelte: saját történelmünket ismerni kell, s ehhez a Nemzeti Emlékezet Bizottság is segítséget nyújt.

További részletek:

_____________________________________________________________

A forradalom következményei című konferencia

„Az 1956-os forradalom és szabadságharc azt üzeni, hogy ha baj van, csak magunkra számíthatunk, senki nem védi meg az országot helyettünk… belülről szabadította fel a magyar népben rejlő titkos energiákat, a magyar erőforrást, ugyanakkor a nyugati világnak megmutatta az ott sokak által kedvelt kommunizmus igazi arcát is”- hangzott el a Konrad Adenauer Alapítvány és a Kommunizmus Bűnei Alapítvány által szervezett konferencián. A konferencián Máthé Áronnak, a NEB elnökhelyettesének előadása is elhangzott.

További részletek:

_____________________________________________________________

Rendhagyó történelem óra Poroszlón és Tiszafüreden

Rendhagyó történelemórákat szervezett a Tiszafüredi Kistérségi Egyesület. A környékbeli középiskolás diákoknak Poroszlón és Tiszafüreden tartott órákat Dr. Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese, Wittner Mária 1956-os szabadságharcos, Dr.Völgyessy Miklós, a Legfelsőbb Bíróság nyugalmazott tanácsvezető bírója és Dr.Virág Ajtony, az Alkotmánybíróság tanácsadója.

További részletek:

_____________________________________________________________

Utak'56-hoz. Találkozás túlélőkkel és tanúkkal
 • Az október 23-i megemlékezésen beszédet mondott Máthé Áron (október 23.)

Az események meghívója és programja

_____________________________________________________________

Megemlékezés Csákváron

Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettese megemlékező beszédet mondott 2016. október 23-án, Csákváron az az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában.

_____________________________________________________________

A „Csepeli hősök 1956" című dokumentumfilm bemutatója

Bemutatták a „Csepeli hősök 1956" című 32 perces dokumentumfilmet Csepelen, a Királyerdei Művelődési Házban október 22-én. Az alkotásban két csepeli forradalmár, Fráter Béla és Kovács Sándor tekint vissza a hatvan évvel ezelőtti eseményekre. A film rendezője és szerkesztője Bank Barbara, a NEB tagja, aki a bemutatót követően beszélt a film elkészítésének folyamatáról. Borbély Lénárd, Csepel polgármestere bejelentette, hogy valamennyi csepeli iskolába el fogják juttatni a filmet azért, hogy minél több fiatal megismerhesse a csepeli 1956-os eseményeket.

További részletek:

_____________________________________________________________

Az 1956-os Magyar Forradalom Francia-Magyar Emlékbizottsága megemlékezése Párizsban

Az 1956-os Magyar Forradalom Francia-Magyar Emlékbizottsága más francia szervezetekkel közösen 1957 óta minden évben megemlékezik a forradalom hőseiről a párizsi diadalívnél. Az ünnepségen a rendszerváltás óta a magyar kormány is képviselteti magát. Október 16-án megkoszorúzták az Ismeretlen katona sírját a párizsi Diadalívnél, és meggyújtották az öröklángot megemlékezve a hősi halált halt magyar szabadságharcosokról, a megtorlásban kivégzett mártírokról és az 1956 előtti években kivégzett ellenálló hazafiakról. Idén a Veritas Történetkutató Intézet, a Terror Háza Múzeum és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága is koszorúzott. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága részéről Bank Barbara történész, a NEB tagja és Gulyás Martin történész, a NEB tudományos kutatója helyezte el az emlékezés koszorúját.

További részletek:

_____________________________________________________________

1956 Erdélyben és Magyarországon címmel nemzetközi konferencia a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete szervezésében 

Magyarországi és romániai történészek az '56-os forradalom 60. évfordulója kapcsán arról beszéltek, hogy miként reagált a magyarországi hatalmi berendezkedés az országban egyre nagyobb mértékben fokozódó feszültségre, és miért következett be az, hogy október 23-án a Szovjetunió karhatalma fegyveres erővel kezdte meg a kommunista rendszer helyreállítását. Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja az 1956 után eszközölt preventív és közbiztonsági őrizetről, valamint a forradalom leverését követő elhurcolásokról tartott előadást.

További részletek:

_____________________________________________________________

Az 1945-56 közötti magyar Politikai Elítéltek Közössége 25 éves, jubileumi emlékülése a Stefánia Palotában

Az esemény fővédnöke dr. Simicskó István honvédelmi miniszter. Az ülésen - többek között - a NEB tagjai közül Bank Barbara tartott előadást Katonai perek,internálások címmel. A nap további részében emlékkiállítás nyílt, amely börtönökről, elítéltekről szól.

További részletek:

____________________________________________________________

1956 Magyarországon és Erdélyben: szemtanúk és történeti értékelések 

„1956 Magyarországon és Erdélyben: szemtanúk és történeti értékelések” címmel nemzetközi történettudományi konferenciát rendeztek Kolozsváron, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi programsorozat keretében. Az eseményen Bank Barbara, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja – „Közbiztonsági őrizet, preventív őrizet, elhurcolás az 1956-os forradalom után” címmel tartott előadást.

További részletek:

_____________________________________________________________

Az erőszak tere: 1956 című tudományos konferencia

Az előadók a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézete, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Veritas Történetkutató Intézet tudományos alkotóműhelyek munkatársai köréből kerültek ki. A konferencia a magyar pártállam erőszakszervezeteinek témáival foglalkozott. Az eseményen előadást tartott Bank Barbara történész És újra nyitnak a táborok. A közbiztonsági őrizet intézménye 1956 és 1961. között címmel.

További részletek:

_____________________________________________________________

Utak'56-hoz. Találkozás túlélőkkel és tanúkkal

Bank Barbara, Ötvös István és Soós Viktor Attila NEB tagok előadásai Csákvár Város Önkormányzata által és a NEB által szervezett beszélgetéssorozatban.

 • Dr. Ujjady Bélával, '56-os orvostanhallgatóval beszélgetett Bank Barbara (október 26.)

Az események meghívója és programja

_____________________________________________________________

Nem '56 megosztó; az elmúlt 27 évünk a megosztó

A Nemzeti Emlékezet Bizottságában tag, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanszékvezető Ötvös István szerint nem is '56, hanem a rendszerváltás óta eltelt bő másfél évtized kibeszéletlensége okoz zavart a félmúltunkkal kapcsolatos közgondolkodásban. „Magyarországon csak a jobboldalnak van emlékezetpolitikája, a baloldalnak nincs. Pontosabban: a baloldal emlékezetpolitikája a nem emlékezés” – mondja a Válasz.hu-nak Rainer M. János, az OSZK 1956-os Intézet vezetője, az Eszterházy Károly Egyetem professzora. Interjú a Heti Válaszban a két történésszel.

További részletek:

____________________________________________________________

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának ünneplése Stockholmban.

 • Magyar és svéd történészek közreműködésével közös konferenciát rendezett a stockholmi magyar nagykövetség és a svéd parlament október 26-án. A parlament alsóházában megtartott ülésen Mátrai Márta, a magyar országgyűlés háznagyának köszöntője és Tobias Billström, a svéd parlament alelnökének bevezetője után Ötvös István, a NEB tagja tartott előadást. Értekezésének középpontjában az 1956-os forradalom és szabadságharchoz vezető események, az októberi történések álltak, valamint a Svédországba érkező magyar menekültek beilleszkedésére is kitért.

További részletek:

 • Tudósítás fotókkal az eseményről

 • Ötvös István az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére rendezett fogadáson képviselte a NEB-et, 2016. október 26-án, a stockholmi Hadtörténeti Múzeumban. A fogadás az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának ünneplése alkalmából rendezett svédországi eseménysorozat része volt.

 • Műhelykonferenciát tartottak a stockholmi magyar nagykövetség épületében magyar és svéd történészek részvételével október 27-én. Előadásában Ötvös István, a NEB tagja részletesen bemutatta a forradalomhoz vezető éveket, beszélt a kétpólusú világ politikai eseményeiről, ismertette a szabadságharc utóéletét, különös tekintettel a svédországi magyar emigrációra.

További részletek:

____________________________________________________________

1956 Magyarországon és Erdélyben: szemtanúk és történeti értékelések 

„1956 Magyarországon és Erdélyben: szemtanúk és történeti értékelések” címmel nemzetközi történettudományi konferenciát rendeztek Kolozsváron, az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi programsorozat keretében. Az eseményen Ötvös István, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja - „Kádár János és Nagy Imre – legitimitás és forradalom” címmel tartott előadást.

További részletek:

____________________________________________________________

„A Csehszlovák igazságszolgáltatás az 1950-es években és a közép-európai háttér” – nemzetközi konferencia Prágában

Ötvös István, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja Igazságszolgáltatás az 1950-es években Magyarországon címmel tartott előadást Prágában, a „Csehszlovák igazságszolgáltatás az 1950-es években és a közép-európai háttér” című nemzetközi konferencián 2016. október 25-én. Az eseményt a Totalitárius Rendszereket Vizsgáló Intézet (ÚSTRCR), a Károly Egyetem Jogi Kara, a Nemzeti Levéltár (Národní Archiv) és Titkos Szolgálati Levéltár (Archiv bezpečnostních složek) szervezte.

További részletek:

____________________________________________________________

Az erőszak tere: 1956 című tudományos konferencia

Az előadók a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézete, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Veritas Történetkutató Intézet tudományos alkotóműhelyek munkatársai köréből kerültek ki. A konferencia a magyar pártállam erőszakszervezeteinek témáival foglalkozott. Az eseményt megnyitotta és előadást tartott A halatom erőszakos legitimációja címmel Ötvös István történész, a NEB tagja.

További részletek:

_____________________________________________________________

1956 Erdélyben és Magyarországon címmel nemzetközi konferencia a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen 

Magyarországi és romániai történészek az '56-os forradalom 60. évfordulója kapcsán arról beszéltek, hogy miként reagált a magyarországi hatalmi berendezkedés az országban egyre nagyobb mértékben fokozódó feszültségre, és miért következett be az, hogy október 23-án a Szovjetunió karhatalma fegyveres erővel kezdte meg a kommunista rendszer helyreállítását. Ötvös István, a Pázmány Péter Katolikus egyetem docense, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagja arról beszélt, hogy mi vezettet az 56-os események bekövetkezéséhez.

További részletek:

_____________________________________________________________

Utak'56-hoz. Találkozás túlélőkkel és tanúkkal

Bank Barbara, Ötvös István és Soós Viktor Attila NEB tagok előadásai Csákvár Város Önkormányzata által és a NEB által szervezett beszélgetéssorozatban.

 • Hartmanné Nagy Klárával, a GULAG egykori foglyával beszélgetett Ötvös István (október 28.)

Az események meghívója és programja

_____________________________________________________________

Konferencia Mindszenty József 1956-os kiszabadulásáról

Az Emlékpont Múzeum „Közelítések Mindszenty József bíboros pályaképéhez” címmel konferenciát rendezett Mindszenty József 1956-os kiszabadulásáról és a forradalom alatti szerepvállalásáról 2016. október 27-én. Az eseményen Soós Viktor Attila, a NEB tagja elemezte a bíboros által 1956-ról írt, egyelőre publikálatlan szövegeket és Gulyás Martin, a NEB kutatója a hercegprímás 1956-os szerepének történeti megítéléséről tartott előadást a többségében iskoláskorú hallgatóknak.

További részletek:

_____________________________________________________________

Konferencia „Komárom megye 1956” címmel

Konferenciát rendeztek Esztergomban „Komárom megye 1956” címmel. Az eseményen előadott többek között Soós Viktor Attila, a NEB tagja. Az egész napos program témáját úgy alakították, hogy az előadásokban a helyi sajátosságok és az országos összefüggések is helyet kaptak. Bemutatták többek között az időszak megyei történetét, 1956 közvetlen hatását, az emigrációt, a megtorló pereket. Szó volt ’56 emlékezetpolitikájáról, illetve arról, hogy a szocialista rendszerre milyen hatással volt a magyar felkelés.

További részletek:

____________________________________________________________

Márton Áron emlékkonferencia és kiállítás-megnyitó Zalaegerszegen

Konferenciával és kiállítással emlékeztek meg Márton Áronról Zalaegerszegen október 7-én. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai államtitkársága - a néhai erdélyi püspök születésének 120. évfordulója előtt tisztelegve - emlékévvé nyilvánította 2016-ot. Az eseményen Soós Viktor Attila, a NEB tagja tartott előadást.

További részletek:

____________________________________________________________

Előadás a Budavári Evangélikus Szabadegyetemen

Soós Viktor Attila, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának történésze előadásában felidézte a hazai keresztény egyházak forradalom alatt kifejtett tevékenységét. Bevezetőjében leszögezte: az egyházak a forradalom legvéresebb napjaiban is tették a dolgukat, törődtek az emberek lelkével, s minden erejükkel arra törekedtek, hogy ne a bosszúállás, az erőszak uralja az eseményeket, hanem a keresztényi jóakarat és a megbocsátás. Az egyházak ennek ellenére keservesen megszenvedték a forradalmat követő megtorlás időszakát – jelentette ki a történész.

További részletek:

____________________________________________________________

1956 és a szocializmus: válság és újragondolás címmel háromnapos konferencia '56-ról Egerben

A legkülönbözőbb tudományos területekről érkeznek kutatók arra a háromnapos konferenciára, amelyet 2016. szeptember 8-10. között rendeznek az egri Eszterházy Károly Egyetemen. A háromnapos rendezvénynek 258 előadója lesz: a történészek mellett szociológusok, pszichológusok, irodalomtörténészek, művészettörténészek, továbbá művészek, színházi és zenei szakemberek. Az eseményen Soós Viktor Attila, a NEB tagja adott elő, valamint Galambos István, Erdős Kristóf, Szilágyi Gábor, Andreides Gábor, a NEB tudományos kutatói.

____________________________________________________________

Az 1945-56 közötti magyar Politikai Elítéltek Közössége 25 éves, jubileumi emlékülése a Stefánia Palotában

Az esemény fővédnöke dr. Simicskó István honvédelmi miniszter. Az ülésen - többek között - a NEB tagja, Soós Viktor Attila Egyházi perek 1945-1956. címmel tartott előadást. A nap további részében emlékkiállítás nyílt, amely börtönökről, elítéltekről szól.

További részletek:

_____________________________________________________________

Mosonmagyaróvár és az '56-os forradalom című konferencia

Mosonmagyaróvár és az ‘56-os forradalom címmel tartottak tudományos konferenciát november 12-én a Cselley-házban. Az eseményen előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők, így többek között Soós Viktor Attilától, a NEB tagjától.

További részletek:

_____________________________________________________________

Utak'56-hoz. Találkozás túlélőkkel és tanúkkal

Bank Barbara, Ötvös István és Soós Viktor Attila NEB tagok előadásai Csákvár Város Önkormányzata által és a NEB által szervezett beszélgetéssorozatban.

 • Hollai Ferenccel, egykori politikai fogollyal beszélgetett Soós Viktor Attila (október 14.)

 • Zsákai Piroskával, egykori hortobágyi kitelepítettel beszélgetett Soós Viktor Attila (október 21.)

Az események meghívója és programja

_____________________________________________________________

Méltó megemlékezés az 1956-os forradalomra a Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokon

November 15-én és 16-án 43. alkalommal rendezte meg a Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára a „Levéltári Napok”-at. A konferencia az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára történő méltó megemlékezés jegyében történt. A Levéltári Napok szintén hagyományosnak tekinthető eleme a „Levéltári barangoló”, melynek keretében az ország levéltárai, kutató intézetei mutatkoznak be. Idén Soós Viktor Attila bizottsági tag mutatta be a Nemzeti Emlékezet Bizottságának munkáját.

További részletek:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Kötet jelent meg azokról, „Akiknek nevét emléktábla őrzi"

Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulójának alkalmából nemrég a Kúrián megtartott tudományos konferencián mutatták be Bódiné Beliznai Kinga és Zinner Tibor könyvét, amelynek címe „Akiknek nevét emléktábla őrzi". A kötet azokról a bírákról szól, akik nemet mertek mondani a hatalomnak a forradalmat követő büntetőperekben történő közreműködésüket illetően. A kiadvány a Kúria és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága támogatásával jött létre.

További részletek:

____________________________________________________________

Forrás: Fortepan

Látogatóközpont-avatás a Rákoskeresztúri Újköztemetőben

Felavatták a Rákoskeresztúri Újköztemetőben az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából épített látogatóközpontot november 3-án. Az intézmény nemzeti emlékhely, amely egyebek mellett az ott nyugvó '56-osok történetét mutatja be. Az interaktív tartalmak összeállításában egy történészbizottság vett részt, amelynek elnöke Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, további tagjai pedig Mikó Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, Zinner Tibor, a Veritas Történetkutató Intézet kutatócsoport-vezetője, Rainer M. János, az OSZK 1956-os Intézet osztályvezetője és Gyarmati György, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója.

Az avatóünnepségen beszédet mondott Balog Zoltán miniszter, az 1956-os Emlékbizottság elnöke, valamint Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója. A látogatóközpont átadását követően hivatalosan is kibocsátották a Rákoskeresztúri Újköztemető Nemzeti Emlékhely emlékérmét. Az eseményen a Nemzeti Emlékezet Bizottságát (NEB) Dergán Ádám, a NEB Hivatalának főigazgatója képviselte.

További részletek:

_____________________________________________________________

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjairól és a megtorlás áldozatairól november 4-én

A Rákoskeresztúri Újköztemető 300-as parcellájánál koszorúzással emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc mártírjairól és a megtorlás áldozatairól november 4-én. Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára mondott beszédet. A megemlékezésen a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség, az 1956-os szervezetek, a honvédelem ügyét támogató civil szervezetek képviselői, volt közjogi méltóságok, valamint a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) nevében Dergán Ádám, a NEB Hivatalának főigazgatója koszorúzott.

További részletek:

_____________________________________________________________

Az 1956-os lengyel szolidaritásnak és segítségnyújtásnak emléket állító köztéri emlékkövet avattak

Az 1956-os lengyel szolidaritásnak és segítségnyújtásnak emléket állító köztéri emlékkövet avattak ma, október 21-én a fővárosi, II. kerületi Bem József téren. Az ünnepségen beszédet mondott Bagdy Gábor, Budapest főpolgármester-helyettese és Michał Andrukonis, a Lengyel Köztársaság Budapesti Nagykövetsége ideiglenes ügyvivője. Az eseményen a Nemzeti Emlékezet Bizottságát (NEB) Dergán Ádám, a NEB Hivatalának főigazgatója, valamint Melkovicsné Madarász Anita tudományos kutató képviselte.

További információk:

_____________________________________________________________

„Piros a vér a pesti utcán..." - a fogyatékkal élők közös megemlékezése

„Piros a vér a pesti utcán..." címmel tartották meg a fogyatékkal élők közös megemlékezését az Óbudai Kulturális Művelődési Központban 2016. október 20-án. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi műsor fővédnöke Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára volt. Az eseményen fellépett a III. kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Csalogány Kórusa. Az ünnepi műsort követően megkoszorúzták a San Marco utcai intézmény falán 2014-ben elhelyezett emléktáblát. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) nevében Dergán Ádám, a NEB Hivatalának főigazgatója koszorúzott.

További részletek:

_____________________________________________________________

56-os emlékműavatás Budapest XI. kerületében

Felavatták a XI. kerület 1956-os emlékművét. A Móricz Zsigmond téri Gomba épület körüli alkotáson Örkény István író Fohász Budapestért című művének alábbi részlete olvasható, ha víz éri: „A kerek világon, minden térképen és glóbuson, ma átírják a nevedet, Budapest. Ez a szó nem várost jelöl már. Budapest ma ennyit tesz, mint a tanknak neki lehet menni puszta kézzel. Budapest, minden nyelvén a világnak, azt jelenti, hűség, önfeláldozás, szabadság, nemzeti becsület. Minden ember, aki szereti szülővárosát, azt kívánja: Légy te is olyan, mint Budapest! Kívánom én is: légy mindörökké olyan, amilyen ma vagy, Budapest. Büszke és bátor emberek tanyája, magyarok jó útra vezérlője, az emberi fajta csillagfénye, Budapest! Légy vendéglátója a világ minden nemzetének, de ne tűrj meg többé megszálló hordákat, idegen zászlókat e megszentelt falak között. Légy te is olyan, mint Budapest, Budapest: és tedd, hogy mi, méltatlan fiaid, méltók lehessünk hozzád és egymáshoz.”

Az emlékmű avatásán a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) nevében Dergán Ádám, a NEB Hivatalának főigazgatója helyezett el koszorút.

További részletek:

- A magyarok megfizették a szabadság árát

_____________________________________________________________

15. Országos Kegyelet és Emlékezet Konferencián a Parlament Felsőházi termében

Kultúrateremtő misszióra van szükség a kegyelet, az emlékezés és a temetkezés területén - hangsúlyozta Boross Péter, volt miniszterelnök, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) által szervezett eseményen. Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) elnökének a Rákoskeresztúri újköztemető látogatóközpontjával kapcsolatos előadását Horváth Zsolt kabinetfőnök olvasta fel. Az előadás szerint a történészek számára óriási nehézséget jelent, hogy a 300-as, 301-es és 298-as parcellában vegyesen nyugvó politikai kivégzettek, 56-os szabadságharcosok és köztörvényes bűncselekmények miatt elítéltek azonosításához, történetük megismeréséhez kizárólag a kommunista diktatúra szerveinek dokumentációjára hagyatkozhatnak.

További részletek:

_____________________________________________________________

„A vidék forradalma 1956”

„A vidék forradalma 1956” címmel Galambos István, a NEB Hivatalának történésze, az '56-os forradalom 60. évfordulójára emlékezve tartott előadást Nyalkán, 2016. október 22-én.

_____________________________________________________________

Kiállításmegnyitó Nagyváradon

Háromnapos megemlékezés-sorozat részeként, 2016. október 21-én Galambos István, a NEB Hivatalának tudományos kutatója nyitotta meg az 1956-os események emlékére megrendezett kiállítást Nagyváradon.

_____________________________________________________________

Előadás Várpalotán „A forradalom Intézményei” címmel

„A forradalom Intézményei” címmel Galambos István, a NEB tudományos kutatója tartott előadást Várpalotán. A város forradalmi intézményeiről, a nemzetőrség, a forradalmi tanács és a munkástanács jelentőségéről, működéséről beszélt az ’56-os várpalotai eseményeket bemutató, 8 részből álló előadássorozat keretében.

További részletek:

_____________________________________________________________

Szabadságra Vágyó Ifjak Szervezetét bemutató kiállítás megnyitója

Az 1956-os forradalmat, valamint a forradalom hatására N


Címkék

'56-os emlékév