3. Gazdálkodási adatok

  • Megosztás
  • 2015. August 27.

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.3. Működés

3.4. Vagyonkezelés

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája   1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

Még nem volt ilyen vizsgálat.

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései   1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

2017. évi zárszámadás jelentés
2018. évi zárszámadás jelentés
2019. évi zárszámadás jelentés
2020. évi zárszámadás jelentés
2021. évi zárszámadás jelentés

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok   1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Még nem volt ilyen vizsgálat.

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény   1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Nincsenek meghatározva ilyen mutatók és értékek.

V. Közzétételi egység: Működési statisztika   1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Jelenleg nincs jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés.

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

  1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

2014. évi elemi költségvetés

2015. évi elemi költségvetés

2016. évi elemi költségvetés

2017. évi elemi költségvetés

2018. évi elemi költségvetés

2019. évi elemi költségvetés

2020. évi elemi költségvetés I.

2020. évi elemi költségvetés II.

2021. évi elemi költségvetés

2022. évi elemi költségvetés

2023. évi elemi költségvetés

2024. évi elemi költségvetés

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

  1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

2014. évi költségvetési beszámoló

2015. évi költségvetési beszámoló

2016. évi költségvetési beszámoló

2017. évi költségvetési beszámoló

2018. évi költségvetési beszámoló

2019. évi költségvetési beszámoló

2020. évi költségvetési beszámoló

2021. évi költségvetési beszámoló

2022. évi költségvetési beszámoló

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

  1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói

2014. II. negyedévi mérleg

2014. III. negyedévi mérleg

2014. IV. negyedévi mérleg

2015. I. negyedévi mérleg

2015. II. negyedévi mérleg

2015. III. negyedévi mérleg

2015. IV. negyedévi mérleg

2016. I. negyedévi mérleg

2016. II. negyedévi mérleg

2016. III. negyedévi mérleg

2016. IV. negyedévi mérleg

2017. I. negyedévi mérleg

2017. II. negyedévi mérleg

2017. III. negyedévi mérleg

2017. IV. negyedévi mérleg

2018. I. negyedévi mérleg

2018. II. negyedévi mérleg

2018. III. negyedévi mérleg

2018. IV. negyedévi mérleg

2019. I. negyedévi mérleg

2019. II. negyedévi mérleg

2019. III. negyedévi mérleg

2019. IV. negyedévi mérleg

2020. I. negyedévi mérleg

2020. II. negyedévi mérleg

2020. III. negyedévi mérleg

2020. IV. negyedévi mérleg

2021. I. negyedévi mérleg

2021. II. negyedévi mérleg

2021. III. negyedévi mérleg

2021. IV. negyedévi mérleg

2022. I. negyedévi mérleg

2022. II. negyedévi mérleg

2022. III. negyedévi mérleg

2022. IV. negyedévi mérleg

2023. I. negyedévi mérleg

2023. II. negyedévi mérleg

2023. III. negyedévi mérleg

2023. IV. negyedévi mérleg

3.3. Működés

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2014. III. negyedév

2014. IV. negyedév

2015. I. negyedév

2015. II. negyedév

2015. III. negyedév

2015. IV. negyedév

2016. I. negyedév

2016. II. negyedév

2016. III. negyedév

2016. IV. negyedév

2017. I. negyedév

2017. II. negyedév

2017. III. negyedév

2017. IV. negyedév

2018. I. negyedév

2018. II. negyedév

2018. III. negyedév

2018. IV. negyedév

2019. I. negyedév

2019. II. negyedév

2019. III. negyedév

2019. IV. negyedév

2020. I. negyedév

2020. II. negyedév

2020. III. negyedév

2020. IV. negyedév

2021. I. negyedév

2021. II. negyedév

2021. III. negyedév

2021. IV. negyedév

2022. I. negyedév

2022. II. negyedév

2022. III. negyedév

2022. IV. negyedév

2023. I. negyedév

2023. II. negyedév

2023. III. negyedév

2023. IV. negyedév

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

2014. III. negyedév

2014. IV. negyedév

2015. I. negyedév

2015. II. negyedév

2015. III. negyedév

2015. IV. negyedév

2016. I. negyedév

2016. II. negyedév

2016. III. negyedév

2016. IV. negyedév

2017. I. negyedév

2017. II. negyedév

2017. III. negyedév

2017. IV. negyedév

2018. I. negyedév

2018. II. negyedév

2018. III. negyedév

2018. IV. negyedév

2019. I. negyedév

2019. II. negyedév

2019. III. negyedév

2019. IV. negyedév

2020. I. negyedév

2020. II. negyedév

2020. III. negyedév

2020. IV. negyedév

2021. I. negyedév

2021. II. negyedév

2021. III. negyedév

2021. IV. negyedév

2022. I. negyedév

2022. II. negyedév

2022. III. negyedév

2022. IV. negyedév

2023. I. negyedév

2023. II. negyedév

2023. III. negyedév

2023. IV. negyedév

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2014. III. negyedév

2014. IV. negyedév

2015. I. negyedév

2015. II. negyedév

2015. III. negyedév

2015. IV. negyedév

2016. I. negyedév

2016. II. negyedév

2016. III. negyedév

2016. IV. negyedév

2017. I. negyedév

2017. II. negyedév

2017. III. negyedév

2017. IV. negyedév

2018. I. negyedév

2018. II. negyedév

2018. III. negyedév

2018. IV. negyedév

2019. I. negyedév

2019. II. negyedév

2019. III. negyedév

2019. IV. negyedév

2020. I. negyedév

2020. II. negyedév

2020. III. negyedév

2020. IV. negyedév

2021. I. negyedév

2021. II. negyedév

2021. III. negyedév

2021. IV. negyedév

2022. I. negyedév

2022. II. negyedév

2022. III. negyedév

2022. IV. negyedév

2023. I. negyedév

2023. II. negyedév

2023. III. negyedév

2023. IV. negyedév

II. Közzétételi egység: Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága nem nyújt ilyen támogatásokat.

2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága nem nyújt ilyen támogatásokat.

3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága nem nyújt ilyen támogatásokat.

4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága nem nyújt ilyen támogatásokat.

III. Közzétételi egység: Szerződések

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

2024. év

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága illetve Hivatala nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága illetve Hivatala nem teljesített ilyen kifizetéseket.

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Nem volt ilyen fejlesztés.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Összegzés a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekről

2015. évi közbeszerzési terv

2015. évi módosított közbeszerzési terv

2015. évi módosított közbeszerzési terv 2.

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról "Nagy biztonságú weblap fejlesztése és üzemeltetése" tárgyában

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyában

2016. évi közbeszerzési terv

Összegzés ajánlatok elbírálásáról (építési beruházás)

Összegzés ajánlatok elbírálásáról (bútor)

Összegzés ajánlatok elbírálásáról (személy- és vagyonvédelmi szolgálat teljesítése)

2017. évi közbeszerzési terv

Összegzés az ajánlatok elbírálásáról (2017)

2018. évi közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv módosítása

Összegzés a Hivatal székhelyéül szolgáló épület részleges átalakítási munkálatainak ellátásáról

Összegzés személy- és vagyonvédelem (2018)

2019. évi közbeszerzési terv

2020. évi közbeszerzési terv

2021. évi közbeszerzési terv

Összegzés őrzés-védelem (2021)

2022. évi közbeszerzési terv

Összegzés villamosenergia beszerzés (2023)

Szerződés villamosenergia beszerzés (2023)

Összegzés őrzés-védelem (2023)

Szerződés őrzés-védelem (2023)

2023. évi közbeszerzési terv

2024. évi közbeszerzési terv

Az egységes közadatkereső rendszer az alábbi linken érhető el: http://www.kozadat.hu/kereso/intezmeny/adatlap/5922

3.4. Vagyonkezelés

A NEB Hivatala és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint az MNV Zrt. honlapja az alábbi linken érhető el:

http://www.mnv.hu