1945, a sorsfordító esztendő

  • Megosztás
  • 2016. January 24.

Tisztelt Látogató!

Kérem, tartson velünk, egy kis időutazásra hívjuk! 70 évvel ezelőtt keletkezett dokumentumokon keresztül kívánjuk bemutatni a II. világháború végének időszakát és az újra induló élet jeleit. A Magyar Nemzeti Levéltár és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közös digitális kiállítása erre a sorsfordító esztendőre irányítja rá a figyelmet.

Remény és realitás - Magyarország 1945 címmel tartott 2014. december 11-én konferenciát a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. Ezen rendezvény keretében indult el a Magyar Nemzeti Levéltárral közösen készített online iratkiállítás, amely az 1944. december 21-ét követő időszak és az 1945-ös esztendő eseményeit igyekszik bemutatni. Elsősorban az MNL Országos Levéltára, 1945 utáni kormányszervek főosztálya őrizetében lévő dokumentumokat tettük közzé. Az eddig egyáltalán nem publikált, vagy kevésbé ismert, illetve meghatározó jelentőséggel bíró dokumentumok bemutatásával az volt a célunk, hogy a történet új megközelítésére tegyünk kísérletet az 1945-ös emblematikus esztendő 70. évfordulójához közeledve. A kor embere, de a politikusok is reménnyel telve vágtak bele egy új korszakba, azonban ahogy egyes dokumentumok is mutatják, a reményt felülírta a realitás, a szovjet hadsereg jelenléte, és az ebből fakadó politikai irányultság.

A dokumentumok 6+6 fő témacsoportot ölelnek fel: ezek az Államigazgatás; a „Külső ellenőrzés" - SZEB; a Pártok; a Gazdaság; a Mindennapi élet; a Kultúra és tudomány; az Egyház; a Hadsereg; a Fogoly, hadifogoly és internált ügy; a Háborús bűnösök; a Politikai rendőrség; és az „Egyezmények, szövetségek, kiáltványok" témák. Nem törekedtünk egy 1945-ös narratíva bemutatására, hanem meghatározó, lényeges és érdekes forrásokat kívántunk közreadni, amely egy első lépés lehet az 1945-ös évhez való viszonyunk és nézőpontunk kialakítása felé. Tehát nem teljes, nem mindenre kiterjedő gyűjtést végeztünk, hanem a legkirívóbb, legérdekesebb, legjellemzőbb dokumentumokat osztjuk meg az érdeklődőkkel. Nem adtunk magyarázatot, értelmezést a forrásokhoz, „csak" egy irat-leírással láttuk el a forrásokat és megadtuk a levéltári lelőhelyüket. A közeljövőben újabb dokumentumokkal igyekszünk bővíteni ezt a válogatást, melyben az MNL megyei levéltárainak iratanyaga is megjelenik. Emellett hamarosan útjára indul egy 1945-ös tematikus honlap is, amely Magyarország 1945-ös helyzetét, szerepét, eseményeit, történéseit tárja fel, nemcsak a köztörténet, a politika és a gazdaság szempontjából, hanem a társadalom, a kultúra és a művészet területét is bemutatva.

Kívánjuk, hogy ezen kortörténeti lenyomatokat olvasva megelevenedjen a 70 évvel ezelőtti időszak! Bízunk benne, hogy új impulzusokat, új megközelítéseket tudunk adni e válogatás segítségével!

Célunk, hogy ne csak a történészek figyelmét keltsük fel, hanem minél szélesebb érdeklődő közönséghez jussanak el ezek az iratok, ezáltal is bővítve ismereteinket az 1945-ös sorsfordító esztendőről.

A kiállítás elkészítésében részt vettek:

Bank Barbara

Bubik Gyöngyi

Dékány Szilveszter

Haász Réka

Kronberger Dávid

Soós Viktor Attila

Takács Ábel