1917-2017. Memory and legacy. Perception of Communism in Europe

Szerkesztette: Máthé Áron

  • Megosztás
  • 2017. May 23.
1917-2017. Memory and legacy. Percepcion of Communism in Europe

Az 1917-es oroszországi bolsevik hatalomátvétel századik évfordulóján a Nemzeti Emlékezet Bizottsága „1917–2017, emlékezet és örökség – A kommunizmus és a mai Európa” címmel konferenciát és kerekasztal-beszélgetést rendezett a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az esemény előadói: Csejtei Dezső filozófiatörténész, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, David Engels belga történész, a Brüsszeli Egyetem tanára, Lánczi András filozófus, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, valamint Sid Lukkassen holland történész, filozófus, a nijmegeni Radboud Egyetem előadója. A vitát Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnökhelyettese vezette. A résztvevők a bolsevik puccs és a létrejött kommunista diktatúrák örökségét vették górcső alá, annak a gondolatnak mentén, miszerint a „progresszió” gondolata egy tőről fakad a szocializmussal, és a marxi–lenini eszmékhez hasonló fenyegetést jelent a klasszikus, hagyományos értelemben vett Európa létére. A „progresszió” a két totalitárius rendszerhez, a szocializmushoz és a nemzetiszocializmushoz hasonlóan az ember mindenhatóságát hirdeti, miközben valójában az eltorzult tömeguralom egy megjelenési formája, amely a vallást pusztán a racionalitás béklyójaként értelmezi. Éppen ezért figyelhető meg a marxi eszmeiségből fakadó, és a kommunista mozgalomra emlékeztető jelenségek felbukkanása mai, nyugati világunkban. Kiadványunk a konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatait tartalmazza angol nyelven.

A kötet itt letölthető

TartalomCímkék

kiadványok Máthé Áron