1. Szervezeti személyzeti adatok

  • Megosztás
  • 2015. August 27.

1. Szervezeti személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok

1.5. Lapok

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1.7. Költségvetési szervek


1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Elnök Földváryné Kiss Réka
reka.kiss@neb.hu
36-1/800-1451
Elnökhelyettes Máthé Áron
aron.mathe@neb.hu
36-1/800-1455
Bizottsági tag Bank Barbara
barbara.bank@neb.hu
36-1/800-1453
Bizottsági tag Ötvös István
istvan.otvos@neb.hu
36-1/800-1452
Bizottsági tag Soós Viktor Attila
viktor.soos@neb.hu
36-1/800-1454
Székhely 1088 Budapest, Vas utca 10.
Telefonszám 06-1-800-1450
Faxszám 06-1-391-1130
Központi elektronikus levélcím sajtómegkeresésekhez sajto@neb.hu
info@neb.hu
A honlap URL-je www.neb.hu

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

Szervezeti egység Vezető
Főigazgató Dr. Rabóczki Bence
Általános főigazgató-helyettes Dergán Ádám
Tudományos ügyekért felelős főigazgató-helyettes Dr. Horváth Zsolt
Jogi Főosztály Dr. Nagy Nikoletta
Gazdasági Főosztály Dr. Lóki Katalin
Kommunikációs és Informatikai Főosztály Fodor Endre
Humánpolitikai Osztály Kenyeres Csilla Szilvia
Informatikai Osztály Angelmayer Zoltán

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
dr. Schubert István
Tel: +3630 3172279
E-mail: schubert.istvan@crackensys.hu

NEB szervezeti struktúra

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Főigazgató Dr. Rabóczki Bence
bence.raboczki@neb.hu
Általános főigazgató helyettes Dergán Ádám
adam.dergan@neb.hu

Tudományos ügyekért felelős főigazgató-helyettes dr. Horváth Zsolt
zsolt.horvath@neb.hu
36-1/800-1456
Cím 1088 Budapest, Vas utca 10.
Postacím 1088 Budapest, Vas utca 10.
Fax 06-1-391-1130

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

Jogi Főosztály Dr. Nagy Nikoletta
nikoletta.nagy@neb.hu
36-1/800-1465
Gazdasági Főosztály Dr. Lóki Katalin
katalin.loki@neb.hu
36-1/800-1458
Kommunikációs és Informatikai Főosztály Fodor Endre
endre.fodor@neb.hu
+36-1/800-1830
Informatikai Osztály Angelmayer Zoltán
zoltan.angelmayer@neb.hu
+36-1/800-1450
Humánpolitikai Osztály Kenyeres Csilla Szilvia
szilvia.csilla.kenyeres@neb.hu
36-1/800-1460
Titkársági és Szervezési Osztály Oprán Emese
emese.opran@neb.hu
+36-1/800-1450
Székhely 1088 Budapest, Vas utca 10.
Telefonszám 06-1-800-1450
Faxszám 06-1-391-1130
Központi elektronikus levélcím Sajtómegkeresésekhez info@neb.hu
sajto@neb.hu
A honlap URL-je www.neb.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Nincs a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs olyan gazdálkodó szervezet, mely a Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatalának többségi tulajdonában áll, illetve amely felett közvetlen irányítással rendelkezik.

1.4. Közalapítványok

I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala közalapítványt nem alapított, alapítói jogokat közalapítványban nem gyakorol.

1.5. Lapok

I. Közzétételi egység: Lapok

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága illetve Hivatala nem alapított lapokat.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I.Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

Jelen közzétételi egység szempontjából a Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló 2013. évi CCIXI. törvény releváns rendelkezései az alábbiak:

1. § (6) A Bizottság az Alaptörvény U) cikk (3) bekezdése alapján kutatással alátámasztott átfogó jelentésben meghatározza és közzéteszi különösen, hogy mely szerepek, megbízatások, foglalkozások, tisztségek betöltése minősül kommunista hatalombirtoklásnak és mely szervezetek minősülnek kommunista hatalombirtokosnak. A jelentés bíróság vagy más hatóság előtt önálló jogorvoslattal nem támadható meg.

1. § (7) A Bizottságnak az Alaptörvény U) cikk (4) bekezdése alapján közzétett tényállításai bíróság vagy más hatóság előtt önálló jogorvoslattal nem támadhatók meg.

5. § A Bizottság tagjai függetlenek, csak az Alaptörvénynek és a törvényeknek vannak alárendelve.

1.7. Költségvetési szervek

1. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága illetve Hivatala nem alapított költségvetési szervet.

Az egységes közadatkereső rendszer az alábbi linken érhető el:

http://kozadat.hu/kereso/